Skip to main content

Stoppen met eten en drinken

Sterven in eigen regie?

Samenvatting

De laatste jaren wordt in de publieke discussie veel aandacht besteed aan keuzes rondom het levenseinde. Zo is er maatschappelijke discussie over de toepassing van de zorgvuldigheidscriteria bij euthanasieverzoeken. Ook is er debat over grenzen aan behandeling bij terminaal zieke patiënten. Daar zijn maatschappelijke consequenties aan verbonden. Hoeveel mag bijvoorbeeld een gewonnen levensjaar kosten? Wie bepaalt/betaalt dat? In hoeverre speelt de kwaliteit van leven hierbij een rol? Wat is zinvol ofwel zinloos medisch handelen?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-1094-4_4
 • Chapter length: 12 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   39.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-1094-4
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   49.99
Price excludes VAT (USA)

Literatuur

 • Aarnhem A. van (2011). Stoppen met eten en Drinken. Pallium, 2, 8–10.

  Google Scholar 

 • Chabot, B. E. (2007). Auto-euthanasie. Verborgen stervenswegen in gesprek met naasten. Amsterdam: uitgeverij Bert Bakker.

  Google Scholar 

 • Chabot B. E., & Braam, S. (2010). Uitweg. Een waardig levenseinde in eigen hand. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar.

  Google Scholar 

 • DVD. (2013). Sterven in eigen regie: ooggetuigen. www.eenwaardiglevenseinde.nl.

 • Ganzini, L., Goy, E., Miller, L., Harvath, T., Jackson, A., & Delorit, M. (2003). Nurses’ experiences with hospice patients who refuse food and fluids to hasten death. The New England Journal of Medicine, 349, 359–365.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • Heide, A. van der, Brinkman-Stoppelenburg, A., Delden, J. J. M., & Onwuteaka-Philipsen, B. D. (2012a). Sterfgevallenonderzoek 2010. Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde. Den Haag: ZonMw.

  Google Scholar 

 • Heide, A. van der, Legemaate, J., Bolt, E., Bolt, I., Delden, J. J. M., Geijtema, E., Snijdewind, M., Tol, D. van, & Willems, D. L. (2012b). Tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Den Haag: ZonMw.

  Google Scholar 

 • KNMG. (2011). De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

  Google Scholar 

 • KNMG en V&VN. (2014). Handreiking: Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Utrecht: KNMG en V&VN.

  Google Scholar 

Aanbevolen

 • DVD. Sterven in eigen regie: ooggetuigen. www.eenwaardiglevenseinde.nl.

 • KNMG en V&VN. (2014). Handreiking: Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Utrecht: KNMG en V&VN.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Copyright information

© 2016 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Elzenga, D. (2016). Stoppen met eten en drinken. In: Vink, M., Teunisse, S., Geertsema, H. (eds) Klaar met leven?. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4_4

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4_4

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-1093-7

 • Online ISBN: 978-90-368-1094-4

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection