Skip to main content

Psychologische hulp bij euthanasievragen bij dementie

Oog voor perspectieven

 • 919 Accesses

Samenvatting

Het is begrijpelijk en invoelbaar dat ouderen zich meer met het einde van hun leven bezighouden dan jongvolwassenen. Met het ouder worden wordt de levensverwachting korter waardoor het tijdsperspectief verandert. Ook brengt ouder worden verlieservaringen met zich mee die de bestaande zingeving op de proef stellen. Het verlies van een dierbare of het krijgen van ziekte of beperkingen zijn gebeurtenissen die vragen om een herstructurering van zingevingskaders. Verlieservaringen kunnen een negatieve invloed hebben op het lichamelijk en psychisch welbevinden, de mate van autonomie en de sociale verbondenheid. Al deze factoren kunnen bijdragen aan een ervaren vermindering van de kwaliteit van leven. De balans tussen draagkracht en draaglast raakt verstoord en bestaande copingstrategieën zijn niet altijd toereikend voor het vinden van een nieuw evenwicht. Het aanpassen aan veranderende omstandigheden in het dagelijks leven is een dynamisch, persoons- en tijdgebonden multidimensionaal proces, met uitkomsten die van persoon tot persoon verschillen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-1094-4_3
 • Chapter length: 11 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   39.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-1094-4
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   49.99
Price excludes VAT (USA)

Literatuur

 • Albrecht, G. L., & Devlieger, P. (1999). The disability paradox: high quality of life against all odds. Social Science & Medicine, 48, 977–988.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Boer, M. E. de, Dröes, R. M., Jonker, C., Eefsting, J. A., & Hertogh, C. M. P. M. (2010). De beleving van beginnende dementie en het gevreesde lijden. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 41, 194–203.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • Gezondheidsraad. (2002). Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad (publicatie nr. 2002/2004).

  Google Scholar 

 • Heeringen, K. van, & Kerkhof, A. (2008). Depressie en Suicidaliteit. In J. Huyser, A. H. Schene, B. Sabbe, & P. Spinhoven (red.), Handboek depressieve stoornissen (pag. 317–330). Utrecht: De Tijdstroom.

  Google Scholar 

 • Hertogh, C. M. P. M., Droes, R. M., & Boer, M. E. de (2006). Dementie sluit praten over euthanasie niet uit. Medisch Contact, 1, 15–17.

  Google Scholar 

 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. (2011). De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Utrecht: KNMG.

  Google Scholar 

 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. (2012). KNMG: een nadere uitleg van het standpunt Euthanasie. Utrecht: KNMG.

  Google Scholar 

 • Mes, R. (2006). De dreiging van dementie. Geron, Tijdschrift over ouder worden en samenleving, 8(3), 11–13.

  Google Scholar 

 • Smalbrugge, M., Jongenelis, L., Pot, A. M., Eefstaing, J. A., Ribbe, M. W., & Beekman, A. T. F. (2006). Incidence and outcome of depressive symptoms in nursing home patients in the Netherlands. American Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 1069–1076.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • The Australian Psychological Society Ltd. (2008). Psychological Perspectives on euthanasia and the terminally ill. An APS-discussion Paper prepared by a working group of the Directorate of Social issues. The Australian Psychological Society Ltd.

  Google Scholar 

 • Verlinde, L. (2010). De dood als uitkomst? Omgaan met suïcidaliteit en doodsgedachten bij ouderen. In A. J. M. F. Kerkhof & B. van Luyn (red.), Suïcide preventie in de praktijk (pag. 313–329). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Google Scholar 

 • Vosselman, M., & Hout, K. van (2013). Zingevende gespreksvoering. Helpen als er geen oplossingen zijn. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

  Google Scholar 

 • Wijngaarden, E. J. van, Leget, C. J. W., & Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: The lived experience of elderly people who feel life is accomplished and no longer worth living. Social Science and Medicine, 138, 257–264.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

Aanbevolen

 • Vosselman, M., & Hout, K. van (2013). Zingevende gespreksvoering. Helpen als er geen oplossingen zijn. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

  Google Scholar 

Website

 • www.pratenovergezondheid.nl/dementie. De Stichting Praten over gezondheid is opgericht vanuit de gedachte dat ervaringen van anderen helpen bij het omgaan met ziekte. Op deze website vertellen mensen met dementie en hun naasten over hun ervaringen.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Copyright information

© 2016 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Allewijn, M., Teunisse, S. (2016). Psychologische hulp bij euthanasievragen bij dementie. In: Vink, M., Teunisse, S., Geertsema, H. (eds) Klaar met leven?. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4_3

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4_3

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-1093-7

 • Online ISBN: 978-90-368-1094-4

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection