Skip to main content

Het zelfgekozen levenseinde

Levensbeëindiging als oplossing?

 • 974 Accesses

Samenvatting

Suïcidaal gedrag bestaat uit gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te doden. Een geïntegreerd model van stress-kwetsbaarheid en entrapment wordt gebruikt om het psychologisch proces te beschrijven waarlangs kwetsbare individuen onder invloed van stressoren suïcidaal gedrag kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt de ‘interpersonal theory of suicide’ van Thomas Joiner geïntroduceerd, die cruciale psychologische factoren identificeert voor een verhoogd suïciderisico. Volgens deze theorie is de wijze waarop iemand zich verhoudt tot zijn omgeving bepalend bij suïcidaal gedrag. Dit zien we zeker bij suïcidale ouderen; zij voelen zich vaak een last voor hun omgeving en missen de verbondenheid met anderen. De theorie van Joiner geeft ook aanknopingspunten voor preventie en behandeling. Verder wordt het CASE-interview toegelicht, een systematische onderzoeksmethode naar suïcidaal gedrag, en komt de structuurdiagnose aan de orde. Deze aanpak wordt geïllustreerd aan de hand van een casus.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-1094-4_2
 • Chapter length: 13 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   39.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-1094-4
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   49.99
Price excludes VAT (USA)
Figuur 2.1
Figuur 2.2
Figuur 2.3

Literatuur

 • Christensen, H., Batterham, P. J., Soubelet, A., & Mackinnon, A. J. (2013). A test of the interpersonal theory of suicide in a large community-based cohort. Journal of Affective Disorders, 144, 225–234.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • Goldney, R. (2008). Suicide prevention. Oxford: Oxford University Press.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Joiner, T. E. (2009). The interpersonal theory of suicide. Guidance for working with suicidal clients. Washington: American Psychological Association.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Keijser, J. de, & Steendam, M. (2010). Behandeling van suïcidepogers met cognitieve gedragstherapie. In A. Kerkhof & B. van Luyn (red.), Suicidepreventie in de praktijk (pag. 289–299). Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Marquet, R., Bartelds, A., Kerkhof, A., Schellevis, F. G., & Zee, J. van der (2005). The epidemiology of suicide and attempted suicide in Dutch general practice 1983–2003. BMC Family Practice, 6, 45.

  CrossRef  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). (2009). Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Utrecht: De Tijdstroom.

  Google Scholar 

 • Oude Voshaar, R. C., Cooper, J., Murphy, E., Steeg, S., Kapur, N., & Purandare, N. (2011). First episode of self-harm in older age: A 10-year prospective study. The Journal of Clinical Psychiatry, 72, 737–743.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • Qin, P., Agerbo, E., & Mortensen, P. B. (2002). Suicide risk in relation to family history of completed suicide and psychiatric disorders: A nested case-control study based on longitudinal registers. Lancet, 360, 1126–1130.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • Ruijs, K. (2015). Unbearable suffering. A study into suffering in end-of-life cancer patients and requests for euthanasia. Dissertatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

  Google Scholar 

 • Shea, S. C. (1998). The chronological assessment of suicide events: A practical interviewing strategy for the elicitation of suicidal ideation. Journal of Clinical Psychiatry, 59, 58–72.

  PubMed  Google Scholar 

 • Stuurgroep KNMG Passende zorg in de laatste levensfase. (2015). Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht: KNMG.

  Google Scholar 

 • Swarte, N. B., Lee, M. L. van der, Bom, J. G. van der, Bout, J. van den, & Heintz, A. P. M. (2003). Effects of euthanasia on the bereaved family and friends: A cross sectional study. British Medical Journal, 327(7408), 189–199.

  CrossRef  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Williams, J., Barnhofer, T., & Duggan, D. (2005). Psychology and suicidal behavior: Elaborating the entrapment model. In K. Hawton (red.), Prevention and treatment of suicidal behavior: From science to practice (pp. 71–78). Oxford: Oxford University Press.

  CrossRef  Google Scholar 

 • ZonMw. (2014). Ouderen en het zelfgekozen levenseinde. Kennissynthese. Den Haag: ZonMw.

  Google Scholar 

Aanbevolen

 • Hemert, A. van, Kerkhof, A., Keijser J. de, & Verweij, B. (2012). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Psychiatrie/Nederlands Instituut voor Psychologen/Trimbos Instituut.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Copyright information

© 2016 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

de Keijser, J. (2016). Het zelfgekozen levenseinde. In: Vink, M., Teunisse, S., Geertsema, H. (eds) Klaar met leven?. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4_2

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4_2

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-1093-7

 • Online ISBN: 978-90-368-1094-4

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection