Skip to main content

Instrumentatie bij gebitsreiniging

 • 638 Accesses

Inleiding

Dit hoofdstuk concentreert zich op het verwijderen van tandsteen binnen de kaders van het competentiegebied van de preventieassistent. Het betreft een risicovolle handeling die in de Wet BIG gelijk is gesteld aan een voorbehouden handeling. Vanwege het risicovolle karakter is goede handvaardigheid essentieel om op veilige wijze tandsteen te kunnen verwijderen. Voor het opfrissen van de kennis omtrent de techniek van het instrumenteren wordt eerst het instrumentarium besproken. Ook het slijpen van scalers wordt behandeld. Daarnaast worden instrumentatietechnieken gedetailleerd uitgewerkt: vingerposities, afsteuning en instrumentatiebewegingen komen aan bod. Op basis van deze beschrijving kan de preventieassistent de eigen instrumentatietechniek onder de loep nemen en waar mogelijk ook verbeteren. Ergonomische tips kunnen houvast bieden om tot stabielere afsteuning en dus(!) betere controle bij het instrumenteren te komen. De fysieke belasting wordt daardoor mogelijk verminderd. Ten slotte worden enkele systematische werkmethoden aangereikt als hulpmiddel om (meer) rust en structuur in de gebitsreiniging te bewerkstelligen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-0955-9_8
 • Chapter length: 19 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-0955-9
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)
Figuur 8.1
Figuur 8.2
Figuur 8.3
Figuur 8.4
Figuur 8.5
Figuur 8.6
Figuur 8.7
Figuur 8.8
Figuur 8.9
Figuur 8.10
Figuur 8.11
Figuur 8.12
Figuur 8.13
Figuur 8.14
Figuur 8.15
Figuur 8.16

Literatuur

 • Avoort G van der, Endstra L, Zwet M van der. Zwet (ACTA). Professionele gebitsreiniging, tweede druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.

  Google Scholar 

 • Lea SC, Landini G, Waalmsley AD. The effect of wear on ultrasonic scaler tip displacement amplitude. J Clin Periodontol. 2006;33:37–41.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • Ruijter RAG de. Overwegingen bij de keuze van handinstrumentarium versus mechanische scalers. Mondhygiënisten Vadem. 2012;10(7).

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Copyright information

© 2015 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Voet, D. (2015). Instrumentatie bij gebitsreiniging. In: Essentials voor de preventieassistent. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_8

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_8

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-0954-2

 • Online ISBN: 978-90-368-0955-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection