Skip to main content

Diagnose, prognose en behandelplan

 • 990 Accesses

Inleiding

De uitkomsten van de anamnese en het mondonderzoek worden geïnterpreteerd en de vermoedelijke oorzaak van de geconstateerde pathologie wordt in kaart gebracht. Er kunnen allerlei oorzaken zijn: gedragscomponenten, een tekort aan kennis of vaardigheden, geringe motivatie of onderliggende ziektegeschiedenissen. Door de uitkomsten en oorzaken samen te brengen wordt het cariësrisico bepaald en de diagnose gesteld. Bijvoorbeeld: actieve cariës door een slecht voedingspatroon of door onvoldoende mondhygiëne.

Het vooruitzicht voor verbetering (de prognose) van de mondgezondheid wordt ingeschat aan de hand van de veronderstelde mogelijkheden tot het motiveren van de patiënt en/of zijn omgeving. Dit hangt af van fysieke, mentale en sociale omstandigheden, waarbij ook taalvaardigheid wordt meegenomen. Bij kinderen worden ook de kennis, vaardigheid en motivatie van hun ouders meegenomen. Op basis van al deze facetten wordt een individueel preventief behandelplan opgesteld. Dit bevat een vast aantal behandelstappen en is gericht op verbetering van de zelfzorg, eventueel aangevuld met overige hulpmiddelen, zoals kunstspeeksel of extra fluoridemaatregelen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-0955-9_6
 • Chapter length: 8 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-0955-9
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Figuur 6.1

Literatuur

 • www.ivorenkruis.nl. Advies Cariëspreventie (2011), Advies Erosieve gebitsslijtage (2014), Advies Preventie fissuurcariës (2012). Gemotiveerde patiënten met gezonde monden (2013).

 • www.KNMT.nl. Regelzaken voor praktijkhouders: Informeren van en toestemming krijgen van patiënten voor de behandeling.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Copyright information

© 2015 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Voet, D. (2015). Diagnose, prognose en behandelplan. In: Essentials voor de preventieassistent. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_6

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_6

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-0954-2

 • Online ISBN: 978-90-368-0955-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection