Skip to main content

Het (mond)onderzoek

 • 725 Accesses

Inleiding

Patiënten die door de preventieassistent behandeld worden zijn in principe al gescreend door de tandarts of mondhygiënist. Bij deze patiënten is een DPSI van maximaal 2 vastgesteld en er is geen zware medische anamnese, zodat de behandelingen binnen het competentiegebied van de preventieassistent vallen. Als eerste stap van de zelfstandige behandeling zal de preventieassistent tijdens een uitgebreide intake informatie verzamelen uit anamnese en mondonderzoek. Op basis hiervan wordt vervolgens een preventief behandelplan opgesteld. Het al vóór aanvang van een eerste behandeling klaarleggen van instructiemateriaal is dus principieel onjuist! Het zal immers pas uit het totaal van de onderzoeksgegevens blijken wat de patiënt nodig heeft aan instructie in relatie met wat haalbaar(!) zal zijn. In dit hoofdstuk worden de verschillende onderzoeksgebieden en onderzoeksmethoden beschreven die tijdens de intake aan de orde zijn. Ook wordt een relatie gelegd tussen bepaalde onderzoeksresultaten en de betekenis daarvan voor het behandelplan.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-0955-9_5
 • Chapter length: 20 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-0955-9
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)
Figuur 5.1
Figuur 5.2
Figuur 5.3
Figuur 5.4
Figuur 5.5
Figuur 5.6
Figuur 5.7
Figuur 5.8
Figuur 5.9
Figuur 5.10

Literatuur

 • Avoort G van der. Nazorg bij implantaten. Houten: Accredidact; 2014.

  Google Scholar 

 • Avoort G van der, Endstra L, Zwet M van der. Zwet (ACTA). Professionele gebitsreiniging. tweede druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.

  Google Scholar 

 • Dijk J van, Spijkervet DF, Tromp J. Atlas van de parodontale diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.

  Google Scholar 

 • Martens L, Declerck D, Leroy R, Vanobbergen J. De mond, spiegel van gezondheid. eerste druk. Leuven: Acco; 2009.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Copyright information

© 2015 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Voet, D. (2015). Het (mond)onderzoek. In: Essentials voor de preventieassistent. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_5

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_5

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-0954-2

 • Online ISBN: 978-90-368-0955-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection