Skip to main content

Infectiepreventie

 • 868 Accesses

Inleiding

Patiëntveiligheid is een essentieel aspect van goede zorg en infectiepreventie is een belangrijk onderdeel daarvan. De preventieassistent draagt tijdens het zelfstandig behandelen persoonlijke verantwoordelijkheid voor het leveren van goede, dus veilige zorg. De Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken noemt in de doelgroep ook (preventie)assistenten en deze worden daarom geacht met de inhoud bekend te zijn. Samengevat gaat het om persoonlijke bescherming, goede handhygiëne en adequate reconditionering van instrumenten. Het feit dat preventieassistenten in loondienst werken en dus afhankelijk zijn van het instrumentarium en de (reconditionerings)apparatuur die door de werkgever beschikbaar gesteld worden, is bij gebleken onvolkomenheden in de infectiepreventie geen reden om ‘toch maar wel’ te behandelen. Een preventieassistent kan zich niet verschuilen achter het tekortschieten van werkgevers. Bij elke behandeling is persoonlijke verantwoording verschuldigd aan de patiënt en/of de IGZ-inspecteur. Dit hoofdstuk behandelt essentials van de infectiepreventie op basis van logisch inzicht en vanuit een praktische invalshoek.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-0955-9_3
 • Chapter length: 23 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-0955-9
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)
Figuur 3.1
Figuur 3.2
Figuur 3.3
Figuur 3.4
Figuur 3.5
Figuur 3.6
Figuur 3.7
Figuur 3.8
Figuur 3.9
Figuur 3.10
Figuur 3.11
Figuur 3.12
Figuur 3.13
Figuur 3.14
Figuur 3.15
Figuur 3.16
Figuur 3.17
Figuur 3.18

Literatuur

 • Abraham-Inpijn L. MRSA in de praktijk Tandartspraktijk. 2013;34(1):40–3.

  Google Scholar 

 • Artikelen door D.M. Voet in het blad Quality Practice van ACTA: Infectiepreventie in uitvoering, QP mondhygiëne 2011;4(1). Aspecten van hygiëne in de restauratieve tandheelkunde, QP tandheelkunde 2012;8(2).

  Google Scholar 

 • Artikelen door D.M. Voet in het tijdschrift Tandartspraktijk, uitgever Bohn Stafleu van Loghum, Houten: De weg van de eenvoud, Tandartspraktijk. 2011;6:21–3. De weg van het gezonde verstand, Tandartspraktijk. 2011;9:36–8. De weg naar steriel instrumentarium, Tandartspraktijk. 2011;12:20–3. De weg via de ultrasonen reiniging, Tandartspraktijk. 2012;3:34–7. De weg naar een schoon techniek handstuk, Tandartspraktijk. 2012;9:44–7. De weg van het mengblokje, Tandartspraktijk. 2012;12:30–3.

  Google Scholar 

 • Artikelen door D.M. Voet in Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne: Welke hygiëne-eisen gelden voor de mondhygiënepraktijk? NTvM 2013;19(2). Eenvoud als basis voor goede infectiepreventie, NTvM 2013;9(5). Aanschaf reconditioneringsapparatuur, NTvM 2013;9(7). Ultrasoon reinigen, NTvM 2013;9(8).

  Google Scholar 

 • Katsamakis S. Relatie spoelen met chloorhexidine en verspreiden besmettelijke aërosolen. Mondhygiënisten Vademecum 2013;11. www.bsl.nl.

 • Voet DM. Infectiepreventie van A tot Z. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2011.

  Google Scholar 

 • Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT, 2015). www.wip.nl/documenten/onderwerpen/tandheelkunde.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Copyright information

© 2015 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Voet, D. (2015). Infectiepreventie. In: Essentials voor de preventieassistent. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_3

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_3

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-0954-2

 • Online ISBN: 978-90-368-0955-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection