Skip to main content

Wet- en regelgeving voor preventieassistenten

 • 666 Accesses

Inleiding

Een tandartsassistent voert assisterende werkzaamheden uit binnen de kaders van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast kunnen ook zelfstandige behandelingen uitgevoerd worden onder de voorwaarden die genoemd staan in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Aanvullend onderwijs op post-MBO-niveau kan gevolgd worden om de functie van preventieassistent te vervullen. Dit opleidingstraject biedt verdiepingsstof aan die aansluit op het lespakket van de MBO-opleiding tandartsassistent en traint specifieke instrumentatievaardigheden. Een goed geschoolde en tevens ervaren preventieassistent kan na een korte anamnese-update en zelf uitgevoerd klinisch mondonderzoek in principe geheel zelfstandig een preventief behandelplan opstellen en uitvoeren. Vanwege het deels risicovolle karakter van de behandelingen geldt aanvullende wet- en regelgeving om de patiëntveiligheid en de kwaliteit te kunnen waarborgen. Preventieassistenten dragen bij aan het ‘kwaliteitsdenken’ door de instelling van een kwaliteitsregister voor preventieassistenten. In dit hoofdstuk wordt de relevante wet- en regelgeving voor de preventieassistent behandeld.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-0955-9_1
 • Chapter length: 17 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-0955-9
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)
Figuur 1.1
Figuur 1.2
Figuur 1.3
Figuur 1.4

Literatuur

 • Brochure Taakverdeling in de mondzorg. KNMT/Wolter Brands; 2009.

  Google Scholar 

 • Meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (KNMT).

  Google Scholar 

Websites

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Copyright information

© 2015 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Voet, D. (2015). Wet- en regelgeving voor preventieassistenten. In: Essentials voor de preventieassistent. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_1

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0955-9_1

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-0954-2

 • Online ISBN: 978-90-368-0955-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection