Advertisement

Gesprekken met ouders

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Het gesprek aangaan met de (zieke) ouder over de invulling van de ouderrol is een vak apart en levert vaak weerstand op bij zowel de hulpverlener als de ouder. Bedenk echter wel dat in principe iedere ouder, ondanks onvermogen of onmacht om een passende opvoeding te bieden, wel graag wil dat het het kind goed gaat. De psychiatrische en/of verslavingssymptomen kunnen echter zo nadrukkelijk aanwezig zijn in het hoofd en gedrag van de ouder, dat een heldere kijk of passende uitspraken niet altijd verwacht kunnen worden. Een eigen professionele visievorming blijft dan ook steeds noodzakelijk.

De aanpak van eventuele drempels bij zowel de (zieke) ouder als de hulpverlener om in gesprek te gaan over de invulling van de ouderrol, worden besproken en ook hoe deze drempels zijn weg te nemen.

In dit hoofdstuk zijn vele praktisch toepasbare zinnen opgenomen voor het gesprek met de ouder om zicht te krijgen op de invulling van de ouderrol en op het welzijn van het kind.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations