Advertisement

Opname van ouder in kliniek

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

In de periode voorafgaand aan een opname van de ouder is de gezinssituatie vaak stressvol, vol met vervelende ervaringen voor het kind. Iedereen hoopt dat de opname rust en genezing brengt. De praktijk is echter dat het er tijdens de opname of na de opname voor het kind niet beter op is geworden. Na een opname functioneert de ouder wellicht al wel iets beter als volwassene, maar zelden ook als een betere ouder voor het kind. Dikwijls ervaart de oudere het weer oppakken van de ouderrol na een opname zelfs als meer belastend dan voor de opname. Het kind is er dan feitelijk slechter aan toe dan voor de opname. Dit laatste is iets wat hulpverleners zich nog te weinig realiseren.

Het is belangrijk dat er tijdens de opname van de zieke ouder door de hulpverleners van de betreffende afdeling met de kinderen wordt gesproken over de ziekte van de ouder, het eventueel veranderende/beangstigende gedrag van de ouder of medepatiënten en hoe de kinderen hiermee kunnen omgaan. Praktische adviezen hoe dit kan worden gedaan en suggesties voor informatie aan de kinderen worden beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations