Advertisement

Verslaafde ouder en middelen gebruikend kind/verslaafd kind

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Kinderen van ouders met een verslaving lopen door hun erfelijke kwetsbaarheid een verhoogd risico ook zelf verslaafd te worden. Deze jongeren zijn lastig te behandelen. Niet alleen de erfelijke kwetsbaarheid om verslaafd te worden speelt een rol, maar ook het afwezige of gebrekkige ‘goed-genoeg ouderschap’ bij de ouder. Er is veel tijd, energie en doorzettingsvermogen nodig om hen allen te motiveren om het gebruik blijvend terug te dringen of te stoppen.

In plaats van gaan zitten wachten tot de kinderen ook verslaafd zijn, zouden alle ouders met een verslaving – al of niet in zorg – verplicht moeten zijn samen met hun kind zo vroeg mogelijk aan een zorgtraject deel te nemen, bij voorkeur op een gezinspolikliniek. Alleen zo zijn de affectieve en pedagogische vaardigheden van de ouders tijdig te beoordelen en te versterken. Tegelijkertijd is er een doorlopende risicotaxatie mogelijk van de actuele opvoedingssituatie om zo de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen gedurende het gehele behandeltraject te monitoren en bij te stellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations