Advertisement

Ouder met borderline

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

De ouder met borderline is instabiel in emotie en gedrag, betrekt ieder gedrag/uiting van het kind op zichzelf en vindt het moeilijk zo niet onmogelijk om onvoorwaardelijk van het kind te houden. Regels worden inconsequent opgelegd en nageleefd, straffen zijn nodeloos hardhandig. Op pogingen van het kind om meer zelfstandig te worden, wordt met volledige afwijzing gereageerd ‘dan rot je maar op’ of met een overmaat aan claimend/manipuleren gedrag. De relatie met het kind is gekenmerkt door aantrekken en afstoten, afwisselend betrokkenheid en verwaarlozing en kent vele onveilige situaties voor het kind, helemaal als de ouder met borderline ook nog eens alcohol of drugs gebruikt. De ouder is in staat om schrikbarend gewelddadige uitlatingen aan het adres van het kind te doen door recht in het gezicht van het kind te zeggen dat het een stuk vuil is, nooit geboren had mogen worden, het leven van de ouder volledig heeft vernield, enzovoort. Daarnaast is de ouder nauwelijks of niet in staat (of wil niet) het kind tegen fysiek of geestelijk geweld van anderen te beschermen, omdat dit hun primaire relatie met de dader mogelijk bedreigt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations