Advertisement

Ouder met een depressie

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Kinderen van ouders met een depressie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van angststoornissen (vaak voorafgaand aan de depressie), depressies en slechter algemeen functioneren in vergelijking met kinderen zonder depressieve ouders. Heeft het kind eenmaal zelf een depressie dan herstelt de depressie bij deze kinderen langzamer, kent meer recidieven en meer algemene beperkingen – zoals in opleiding, werk en relaties/huwelijk. In 30 % van de gevallen ontvangen deze depressieve kinderen van ouders met een depressie echter nog steeds geen behandeling!

In het contact kan de ouder nog in staat zijn om op de ‘automatische piloot’ handelingen te verrichten, maar hun hart is er niet bij. De ouder heeft onvoldoende (geen) energie om het kind positief te stimuleren, kijkt vaak met vlakke of geïrriteerd blik naar het kind, ervaart gedrag/lawaai van de kinderen al snel als te veel, kan onredelijk boze buien hebben of valt letterlijk stil. Ook maakt deze ouder meer negatieve opmerkingen gedurende de dag dan een niet-depressieve ouder. De ouder verliest de belangstelling voor het gezin, werk of huishouden en de kinderen moeten steeds meer taken op zich nemen. De invloed van een depressieve ouder op de ontwikkeling van een kind uit zich in iedere leeftijdsfase anders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations