Advertisement

KOPP/KVO-kinderen

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Verschillende studies tonen aan dat ruim 33 % van de kinderen van ouders met psychiatrische problemen en/of verslaving (de zogeheten KOPP/KVO-kinderen) zelf tijdelijk en 66 % langdurig ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen krijgen. Eenmaal volwassen komt 25 % tot 40 % vanwege opgelopen psychiatrische en/of verslavingsproblemen terecht bij de volwassenzorg. Velen blijven echter onbekend bij de hulpverlening, omdat ze menen het ook zonder hulp te redden of behoren tot de groep zorgmijders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations