Skip to main content

Cariës en tanderosie in het licht van onze voeding

 • 1446 Accesses

Samenvatting

Ons voedingspatroon is veranderd van dat van jager-verzamelaar naar ‘craver’. Door toename van de hoeveelheid suikers en voedingszuren en de frequentie van inname is het risico van tanderosie en cariës toegenomen. Voedingsvoorlichting is een belangrijk instrument in de preventie van tanderosie en cariës. In dit hoofdstuk is beschreven wat een gezonde voeding inhoudt, wat de Nederlandse en Belgische consument eet en welke aandachtspunten en praktische adviezen er zijn voor risicogroepen.

In de medische literatuur spreekt men veelal van patiënt. In dit hoofdstuk is dat vervangen door cliënt. Het woord patiënt is afgeleid van patience (geduld hebben en afwachten wat zorgverleners doen). Het woord cliënt duidt op een actieve houding die nodig is om gezondheid te behouden of te bereiken. Waar sprake is van de cliënt, bedoelen we zowel mannen als vrouwen.

Dit hoofdstuk is een compilatie van teksten en informatie eerder verschenen in het boek Voeding en mondgezondheid (2014).

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-0889-7_7
 • Chapter length: 16 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   99.00
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-0889-7
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Hardcover Book
USD   129.99
Price excludes VAT (USA)
Figuur 7.1
Figuur 7.2

Literatuur

 • Bartlett D. Intrinsic causes of erosion. Monogr Oral Sci 2006;20:119–39.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • eetproblemenindesport.nl. 2013. Geraadpleegd via www.eetproblemenindesport.nl/

 • Evans EW, Hayes C, Palmer CA, Bermudez OI, Cohen SA, Must A. Dietary intake and severe early childhood caries in low-income, young children. J Acad Nutr Diet. 2013;113(8):1057–61.

  CrossRef  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 • Hesselmar B, Sjöberg F, Saalman R, Aberg N, Adlerberth I, Wold AE. Pacifier cleaning practices and risk of allergy development. Pediatrics 2013;131(6):e1829–37. doi:10.1542/peds.2012-3345.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • Hoenkamp E, Haffmans J, Loon J van. Psychiatrie, een inleiding. Amsterdam: Pearson Education; 2008.

  Google Scholar 

 • Ivoren Kruis. Advies Cariëspreventie. www.ivorenkruis.nl (2011). (Woerden).

 • Jeukendrup AE. Oral carbohydrate rinse: placebo or beneficial? Curr Sports Med Rep 2013;12(4):222–7. doi:10.1249/JSR.0b013e31829a6caa.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • John J. Home visits for dietary advice reduce caries. Evid Based Dent 2008;9:11.

  CrossRef  PubMed  Google Scholar 

 • Kamphuis C, Horst K van der. Voedingsgedrag en de leefomgeving. Voeding Nu; 2006.

  Google Scholar 

 • Loveren C van, Fokker AM. Voeding en mond- en tandziekten. In: Informatorium voor voeding en diëtetiek Supplement 80. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2012.

  Google Scholar 

 • Loveren C van, Weijden GA van der. Preventieve tandheelkunde (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2000.

  Google Scholar 

 • Loveren C van, Scheper WA, Eijkman MAJ. Sports diets and oral health. Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde 2005;112:136–40.

  PubMed  Google Scholar 

 • Moynihan P. The role of diet and nutrition in the etiology and prevention of oral diseases. Bull World Health Organization 2005;83:694–9.

  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 • Multidisciplinaire richtlijn Eetstoornissen. 2006.

  Google Scholar 

 • NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. www.nhg.org/standaarden/samenvatting/diabetes-mellitus-type-2 (2013).

 • Palmer CA. Diet and nutrition in oral health. London: Pearson Education; 2003.

  Google Scholar 

 • Pollan M. Een pleidooi voor echt eten. Amsterdam: Arbeiderspers; 2008.

  Google Scholar 

 • Smits L, Huizing H. Oerdis. Utrecht: KunstMag; 2009.

  Google Scholar 

 • Stegeman N. Voeding bij gezondheid en ziekte. Groningen: Noordhoff Uitgevers; 2013.

  Google Scholar 

 • Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Wat drinkt Nederland? Drankconsumptie gemeten door het Gfk. Den Haag: Gfk; 2010.

  Google Scholar 

 • Weintraub JA, Prakash P, Shain SG, Laccabue M, Gansky SA. Mothers’ caries increases odds of children’s caries. J Dent Res 2010;89(9):954–8. doi:10.1177/0022034510372891.

  CrossRef  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 • Witteman L, Bakker-van Dam M. Voedingspiramide. 3e druk. Den Haag: Voedingspiramide; 2013.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Copyright information

© 2015 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Witteman, L. (2015). Cariës en tanderosie in het licht van onze voeding. In: Aps, J., De Bruyne, M., Jacobs, R., Nienhuijs, M., van der Meer, W. (eds) Het tandheelkundig jaar 2016. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0889-7_7

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0889-7_7

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-0888-0

 • Online ISBN: 978-90-368-0889-7

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection