Advertisement

Nierziekten bij kinderen

Chapter
 • 729 Downloads

Samenvatting

Bij de geboorte is de nier nog niet uitgegroeid. Op de leeftijd van 1 jaar wordt een normaal concentrerend vermogen verkregen en op de leeftijd van 2 jaar pas een normaal filtrerend vermogen. Bij kinderen worden andere nieraandoeningen gezien dan bij volwassenen, bijvoorbeeld veel meer congenitale aandoeningen, die hier vanwege de relatieve zeldzaamheid niet verder worden besproken.

Dezelfde aandoeningen kunnen zich bij kinderen anders presenteren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele aandoeningen die in de huisartspraktijk het meest voorkomen.

Literatuur

 1. 1.
  Lurbe E, Cifkova R, Cruickshank JK, Dillon MJ, Ferreira I, et al. Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009;27:1719–42.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  NHG-richtlijn Urineweginfectie bij kinderen.Google Scholar
 3. 3.
  Huisartsenbrief brochure Nefrotisch syndroom (via NHG).Google Scholar
 4. 4.
  Heijden AJ, et al. Werkboek Kindernefrologie NVK. Amsterdam: VU Uitgeverij, 2002.Google Scholar
 5. 5.
  Brande JL van den, et al. Leerboek Kindergeneeskunde. Utrecht: Uitgeverij De Tijdstroom, 2011.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.kinderarts-nefroloogRadboudumc NijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations