Advertisement

Nierfunctievervangende therapie

Chapter
 • 782 Downloads

Samenvatting

Patiënten met eindstadium nierfalen zijn aangewezen op nierfunctievervangende behandeling. Er bestaan twee verschillende vormen: dialyse of niertransplantatie. Per jaar starten in Nederland ongeveer 2000 patiënten met nierfunctievervangende behandeling. Opvallend is dat, hoewel de incidentie niet meer toeneemt, er nog wel een toename is van het aantal prevalente patiënten, een teken van betere overleving. De prevalentie bedraagt nu ruim 15.500 patiënten, van wie 9500 transplantatiepatiënten en 6000 dialysepatiënten. Iedere huisarts zal dus één of meerdere patiënten in zijn praktijk kennen.

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende vormen van nierfunctievervangende behandeling en de voor de dagelijkse praktijk meest relevante thema’s. De klachten en verschijnselen van patiënten in de fase voor de start van nierfunctievervangende behandeling zijn besproken in H.  6 van Bosma en Van Ommen.

Literatuur

 1. 1.
  Eurotransplant (www.eurotransplant.org).
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
  Jong PE de, et al. Klinische nefrologie. 4e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005.Google Scholar
 5. 5.
  Daugirdas JT, et al. Handbook of dialysis. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.Google Scholar
 6. 6.
  NfN-richtlijn Dialysestrategie en dialyse-efficiëntie, 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.internist-nefroloog i.o. Radboudumc Nijmegen, thans internist-nefroloog Medisch Centrum AlkmaarNijmegenThe Netherlands
 2. 2.internist-nefroloog i.o. Radboudumc NijmegenNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations