Advertisement

Chronische nierschade, implementatie richtlijnen en transmurale afstemming

Chapter
 • 735 Downloads

Samenvatting

In H. 6 en in deel van dit boek hebt u kunnen lezen over diagnostiek en behandeling van chronische nierschade. De stijgende prevalentie van chronische nierschade noopt tot goed gestructureerde zorg om diagnostiek en behandeling op effectieve wijze vorm te geven. Dit hoofdstuk gaat in op organisatorische aspecten rond de zorg voor patiënten met chronische nierschade. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De zorg wordt waar mogelijk in de eerste lijn geleverd.

 • Alleen waar nodig vindt de zorg plaats in de tweede lijn.

 • Protocollaire zorg wordt gegeven door praktijkondersteuners.

 • Er wordt optimaal gebruikgemaakt van de deskundigheid van betrokken disciplines: apotheker en nefroloog.

Literatuur

 1. 1.
  Tonelli M, Muntner P, Lloyd A, Manns BJ, Klarenbach S, Pannu N, et al. Risk of coronary events in people with chronic kidney disease compared with those with diabetes: a population-level cohort study. Lancet. 2012. Epub 2012/06/22.Google Scholar
 2. 2.
  Matsushita K, Velde M van der, Astor BC, Woodward M, Levey AS, Jong PE de, et al. Association of estimated glomerular filtration rate and albuminuria with all-cause and cardiovascular mortality in general population cohorts: a collaborative meta-analysis. Lancet. 2010;375(9731):2073-81. [Epub 2010/05/21.]Google Scholar
 3. 3.
  Hemmelgarn BR, Manns BJ, Lloyd A, James MT, Klarenbach S, Quinn RR, et al. Relation between kidney function, proteinuria, and adverse outcomes. JAMA. 2010;303(5):423-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Baigent C, Landray MJ, Reith C, Emberson J, Wheeler DC, Tomson C, et al. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2011;377(9784):2181-92. [Epub 2011/06/15.]Google Scholar
 5. 5.
  Wright Jr JT, Bakris G, Greene T, Agodoa LY, Appel LJ, Charleston J, et al. Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA. 2002;288(19):2421-31. [Epub 2002/11/21.]Google Scholar
 6. 6.
  Grauw W de, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard C, et al. Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade. Huisarts Wet. 2009;52(12):586-7.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Zeeuw D de, Hillege HL, Jong PE de. The kidney, a cardiovascular risk marker, and a new target for therapy. Kidney Int Suppl. 2005(98):S25-S9.Google Scholar
 8. 8.
  Meer V van der, Wielders HP, Grootendorst DC, Kanter JS de, Sijpkens YW, Assendelft WJ, et al. Chronic kidney disease in patients with diabetes mellitus type 2 or hypertension in general practice. Br J Gen Pract. 2010;60(581):884-90.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Gelder VA van, Scherpbier-de Haan ND, Grauw WJC de, Vervoort GMM, Weel C van, Biermans MCJ, Braspenning JCC, Wetzels JFM. Quality of care for patients with chronic kidney disease in primary care: opportunities for improvement. A retrospective study. SubmittedGoogle Scholar
 10. 10.
  Ravera M, Noberasco G, Weiss U, Re M, Gallina AM, Filippi A, et al. CKD awareness and blood pressure control in the primary care hypertensive population. Am J Kidney Dis. 2011;57(1):71-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Scherpbier-de Haan ND, Vervoort GMM, Weel C van, Braspenning JCC, Mulder J, Wetzels JFM, Grauw WJC de. Effect of shared care on blood pressure in patients with chronic kidney disease; a cluster randomised controlled trial. Br J Gen Pract. 2013;(617):798-806.Google Scholar
 12. 12.
  Grauw WJ de, Scherpbier ND. Chronische nierschade: een zorg voor de eerste lijn. Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2013;3:66–72.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.huisarts en hoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen, RadboudumcNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations