Advertisement

Acute nierinsufficiëntie

Chapter
 • 826 Downloads

Samenvatting

Acute nierinsufficiëntie wordt gedefinieerd als een binnen enkele dagen of weken optredende afname van de GFR. Bij een acute nierinsufficiëntie kan de homeostase niet gehandhaafd worden, hetgeen resulteert in afwijkingen van volume- en elektrolytbalans, en toename van ‘uremische toxines’ in het bloed. De ernst van de afwijkingen wordt bepaald door de mate van GFR-daling. De complicaties van een acute nierinsufficiëntie kunnen leiden tot overlijden van de patiënt. Een acute nierinsufficiëntie is daarom een spoedgeval en vereist snel, systematisch, en deskundig handelen om complicaties te voorkomen. Snelle herkenning van de oorzaak is eveneens nodig, omdat bij lang uitstel van adequate behandeling herstel van de GFR niet meer mogelijk is. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat het optreden van zelfs een zeer beperkte mate van acute nierinsufficiëntie gepaard gaat met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit, zowel tijdens als na de acute fase. In dit hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven van de meest belangrijke oorzaken van acute nierinsufficiëntie. Daarna geven we adviezen voor de dagelijkse praktijk voor de preventie en vroege diagnostiek.

Literatuur

 1. 1.
  Floege J, Johnson RJ, Feehally J. Comprehensive clinical nephrology. 4th edition. Philadelphia: Elsevier, 2010.Google Scholar
 2. 2.
  Gans ROB, Hoorntje SJ, Strack van Schijndel RJM. Consultatieve inwendige geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2004.Google Scholar
 3. 3.
  Jong PE de, Koomans HA, Weening JJ. Klinische nefrologie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005:229–42.Google Scholar
 4. 4.
  Meer J van der, Stehouwer CDA. Interne geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010:403-10 en 417–29.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.internist-nefroloog, RadboudumcNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations