Advertisement

Inleiding: begrippen en definities

Chapter
  • 777 Downloads

Samenvatting

In Nederland starten elk jaar ongeveer 2000 patiënten met een nierfunctievervangende behandeling. Lange tijd werden nieraandoeningen vooral geassocieerd met dialyse en transplantatie, en als zodanig beschouwd waren het relatief zeldzaam voorkomende ziekten. In de afgelopen tien jaar is de aandacht voor nieraandoeningen en met name nierschade sterk toegenomen, met name omdat werd aangetoond dat nierschade een onafhankelijke risicofactor is voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Daarnaast is de ‘nierfunctie’ natuurlijk altijd al een relevante factor geweest in de farmacotherapie.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de functies van de nier en de manifestaties van nieraandoeningen, worden de begrippen nierschade en nierinsufficiëntie toegelicht, en worden de incidentie en prevalentie van nierschade en nierinsufficiëntie beschreven.

Literatuur

  1. 1.
    Zeeuw D de, et al. The kidney, a cardiovascular risk marker, and a new target for therapy. Kidney Int. 2005;68(Suppl 98):S25-9.CrossRefGoogle Scholar
  2. 2.
    Wetzels JF. Nierziekten. In: Stehouwer CDA, Koopmans RP, Meer J van der (red). Interne geneeskunde.14e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.internist-nefroloog, RadboudumcNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations