Advertisement

Waarom endo’s falen

Is 100% genezing na een endo haalbaar?
Chapter
  • 108 Downloads

Samenvatting

Endodontische behandelingen behoren gemiddeld tot de minst betrouwbare en voorspelbare behandelingen in de tandheelkundige praktijk. Wie niet regelmatig geconfronteerd wordt met het falen van een op het eerste gezicht perfect uitgevoerde endo, doet niet regelmatig een endo. Op de oorzaken van het falen wil ik in dit artikel wat dieper ingaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations