Advertisement

Cemmy, 4 jaar: zuigflescariës

Finger press technique bewijst nut
Chapter
  • 117 Downloads

Samenvatting

Regelmatig krijgen wij patiënten verwezen met zuigflescariës. Het betreft vaak zeer jonge patiënten met sterk aangetaste dentities die niet eenvoudig te behandelen zijn. Ook Cemmy, 4 jaar jong en angstig, is met zuigflescariës naar ons verwezen. In deze casus wordt de voorname rol van de preventie tijdens de behandeling beschreven, gecombineerd met onder andere de finger press technique. Dit is een goede en relatief eenvoudige techniek mits deze juist wordt geïndiceerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations