Advertisement

Microabrasie

Esthetische behandeling bij fluorose
Chapter
  • 107 Downloads

Samenvatting

Tijdens de glazuurontwikkeling kunnen in de anorganische component van het glazuur ernstige verkleuringen ontstaan. Direct na doorbraak van de tanden is dan al sprake van een esthetisch probleem. Microabrasie van glazuur is een minimaalinvasieve] techniek voor esthetische behandeling van deze oppervlakkige defecten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations