Advertisement

It clicks! So what?

Diagnose, counseling, behandeling, verwijzing
Chapter
  • 110 Downloads

Samenvatting

Bijna twintig jaar geleden, in 1994, verscheen het proefschrift ‘On Temporomandibular Joint Sounds’ dat ik samen met psycholoog Rob Spruijt schreef op basis van een aantal dentale en psychologische studies. Liever had ik ons boekje de titel van dit artikel gegeven, maar dat vond onze promotor te frivool. Later verschenen in Nederland nog twee proefschriften over knappende kaken, in 2003 van de hand van James Huddleston Slater (JHS) en in 2010 het onderzoek van Stanimira Kalaykova (SK); ik zal trachten hun gedachtegoed te vervlechten in deze bijdrage. Waarom nu aandacht voor kaakgewrichtsgeluiden? Omdat het een fenomeen betreft dat bij ongeveer de helft van onze patiënten kan voorkomen, en de kennis hiervan onder tandartsen niet algemeen is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations