Advertisement

Gefaseerd keramiek (2)

Van een minimaal- naar een non-invasieve techniek
  • Paule Peeters

Samenvatting

In het eerste deel van deze casus (zie artikel efaseerd keramiek) werd een behandeling van een 35-jarige patiënt die zich in onze praktijk meldde met esthetische klachten, uitgebreid toegelicht. De problematiek was slijtage van de incisale randen en zeer transparant glazuur van het bovenfront, hoektanden en premolaren met cervicale letsels, gelig verkleurde tanden en reeds een behoorlijke slijtage van de dorsale elementen. De patiënt kreeg een home-bleaching. Cervicale letsels werden met composiet hersteld en vier lithiumdisilicaatfacetten werden vervaardigd op de fronttanden in de bovenkaak. De restauratie van de bovenkaak verliep voorspoedig en tot tevredenheid van de patiënt. Drie jaar na het eind van deze behandeling blijkt dat de slijtage, voornamelijk in de onderkaak, duidelijk is toegenomen, ondanks de nachtsplint, aangepaste voedingsgewoonten en poetsmethode. De patiënt wil een vervolgbehandeling. Door de initieel goede resultaten van keramische facings, is de mond in een later stadium verder opgebouwd met gelijkaardige restauraties. Het doel is nu een maximaal esthetisch en functioneel herstel op een minst invasieve wijze te bekomen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Paule Peeters

There are no affiliations available

Personalised recommendations