Advertisement

Gehoekt en toch verschroefd!

Nieuwe inbus-/torxschroevendraaier enorme aanwinst
  • Giles de Quincey
  • Bjørn Ginsberg

Samenvatting

In het vorige nummer van TP beschreef collega Frank Andriessen de voordelen van verschroeven van een kroon ten opzichte van cementeren. Maar niet altijd is verschroeven mogelijk omdat het implantaat onder een hoek staat. De afgelopen twee jaar is echter een concept ontwikkeld om het schroefkanaal met een hoek ten opzichte van de abutmentschroef vorm te geven middels speciaal hiervoor ontwikkelde inbus-/torxschroevendraaiers. In dit artikel wil ik laten zien dat met het gehoekte schroefgat de indicatie om implantaatprothetiek te verschroeven enorm verruimd kan worden. Dit vereenvoudigt de klinische procedures, reduceert de kans op cementgerelateerde implantaatcomplicaties en verlaagt ook de kosten van het prothetische gedeelte.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Giles de Quincey
  • Bjørn Ginsberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations