Advertisement

Het Protaper NiTi-systeem

Waarom is dit het meest gebruikte systeem ter wereld?
  • H.J. van Mill
  • Eva Tromp

Samenvatting

Er zijn veel roterende NiTi-vijlsystemen op de markt en het worden er in rap tempo meer. Om de zoveel tijd lezen we in de vakbladen over een nieuw, revolutionair vijlontwerp dat de eigenschappen van alle vorige systemen zou doen verbleken. Toch willen wij hier, louter uit persoonlijk enthousiasme, een lans breken voor het Protapersysteem. Het werd 13 jaar geleden geïntroduceerd en blijft voorlopig nog het meest gebruikte ter wereld. Geestelijk vaders van het systeem zijn met name de endodontisten Clifford J.Ruddle, Pierre Machtou en John West. Zij zijn destijds geïnspireerd door de ideeën en concepten van prof. dr. Herbert Schilder, hoofd van de afdeling Endodontie van de Universiteit van Boston.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • H.J. van Mill
  • Eva Tromp

There are no affiliations available

Personalised recommendations