Advertisement

Speeksel: smeerolie voor de mond

Gebitsslijtage bij droge mond
Chapter
  • 109 Downloads

Samenvatting

Speeksel wordt ook wel als smeerolie voor de mond beschouwd. Wanneer een motor zonder olie komt te staan, loopt deze vast. Bij het wegvallen van voldoende bescherming vanuit het speeksel gaat het na verloop van tijd ook mis in de mond. Veranderingen in de kwaliteit en kwantiteit van het speeksel kunnen een belangrijke rol spelen bij extreme gebitsslijtage. Daarom presenteer ik u ditmaal vanuit het Nederlands Speekselcentrum een klinische casus waarin deze relatie tussen speeksel en slijtage goed naar voren komt. Graag neem ik u mee naar de rol die speeksel kan spelen, de diagnostiek, strategie en behandeling hiervan. Want: de motor blijft lopen, totdat de bron van de smering is opgedroogd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties:

  1. Veerman ECI, Vissink A, Nieuw Amerongen A van. Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid. Uitg. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. ISBN 9789031351732Google Scholar
  2. Wetselaar P, Zaag J van der, Lobbezoo F. Een beoordelingssysteem voor gebitsslijtage. Ned Tijdschr Tandheelkd 2011;118:324-328Google Scholar
  3. www.ivorenkruis.nl. Advies droge mond.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations