Advertisement

De gouden onlay

Niet duur. wel duurzaam.
Chapter
  • 108 Downloads

Samenvatting

Een leven lang je eigen gebit en lage onderhoudskosten. Dat is de wens van onze cliënten. De patiënt als kritische consument en de zorgverzekeraar rekent mee op de achtergrond. Het is de realiteit in 2014 en daarna.

Dit is de eerste van een reeks beschouwingen waarin een aanzet wordt gegeven om onze behandelingen als een product te zien. Een product dat als doel heeft het gebit duurzaam te conserveren of te restaureren. Dit product heeft net als zeer vele andere producten ook beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld de levensduur. Dat is een gegeven. Hoe ‘evidence based’ zijn de behandelopties, hoeveel energie wordt in een behandeling gestoken en kunnen we daar een duurzaamheidslabel aan hangen?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations