Advertisement

Immediate dentin sealing

Extra hechtsterkte voor partiële indirecte restauraties
Chapter
  • 110 Downloads

Samenvatting

Ook al proberen we minimaal invasief te beslijpen, ook bij partiële keramische restauraties bestaat de kans dat we een dentine-expositie krijgen. Vanuit verschillende onderzoeken weten we dat de hechting aan glazuur betrouwbaar is, ook op de lange termijn, als men zich aan de juiste voorbehandelingen houdt. Daarom wordt bij de preparatie van partiële restauraties zoveel mogelijk gezond glazuur gespaard. De hechting aan dentine is minder voorspelbaar, wat te verklaren is door haar hoge gehalte aan water en collageen. Hierdoor is het lastig om met hydrofobe hechtlakken een duurzaam resultaat te verkrijgen voor de adhesieve verbinding van partiële indirecte restauraties.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations