Advertisement

Het torquegevaar

Recessie in het onderfront na ortho-draadspalk
Chapter
  • 110 Downloads

Samenvatting

Het optimaal functioneren van de mond is van wezenlijk belang voor het functioneren van het individu in de westerse maatschappij. Orthodontie biedt daarin de mogelijkheid zowel het aangezicht als het kauwstelsel naar onze maatstaven te perfectioneren. Het is daarom des te frustrerender als na jaren relaps optreedt die niet zelden gepaard gaat met gingivarecessies. Is de angst voor verlies van gebitselementen dan ongegrond?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations