Advertisement

De frontrelatie belicht

Multidisciplinair samenwerken als ‘a guide to freedom’
Chapter
  • 110 Downloads

Samenvatting

De diagnostiek en behandeling van mensen met een ongunstige frontrelatie en/of verregaande gebitsslijtage bij wie het fenomeen ‘restricted envelope of function’ vroeger of later voorkomt, hoort thuis binnen een multidisciplinair samenwerkingsverband.

In deze bijdrage staan een orthodontist en een prosthodontist stil bij de noodzaak van vroege interventie en bij verschillende behandelmogelijkheden aan de hand van casuïstiek van patiënten in opklimmende leeftijd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations