Advertisement

Tandheelkundige slaapgeneeskunde

Een nieuwe discipline
Chapter
  • 107 Downloads

Samenvatting

Diagnostiek en behandeling van snurken en het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een uitermate multidisciplinaire ‘tak van sport’. Hierbij is ook een prominente rol weggelegd voor de tandarts. ‘Snurkproblemen’ werden van oudsher vooral door KNO-artsen behandeld. Longartsen waren daarentegen minder geïnteresseerd in het snurken en richten zich vooral op de behandeling van slaapapneu. Daarin is de afgelopen jaren verandering gekomen: de tandarts kan deel uitmaken van het behandelteam.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations