Advertisement

Fundamenten: inleiding

mei 2003
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

De laatste decennia is het inzicht in de processen en bouwstenen die een rol spelen in het produceren en verstaan van spraak en taal belangrijk toegenomen. Hiervoor is een tweetal ontwikkelingen van groot belang geweest, enerzijds de ontwikkeling van de psycholinguïstiek als eigen discipline met haar eigen procesmatige benadering van spreken en verstaan, anderzijds de geweldige ontwikkelingen op het gebied van de cognitieve neurowetenschappen, waardoor het inzicht in het functioneren van de hersenen in relatie met spraak en taal ingrijpend veranderd is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations