Advertisement

Registreren aan stem, spraak en taal: inleiding

mei 2003
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers
Chapter

Samenvatting

Patiënten bij wie de stem dermate verzwakt is dat zij nog slechts moeilijk verstaanbaar zijn, kunnen baat hebben bij het gebruik van een stemversterker. Deze versterkt het stemvolume tot een normalere luidheid. Voorbeelden van dergelijke personen zijn Parkinson-patiënten, Huntington-patiënten, patiënten met multipele sclerose, amyotrofe laterale sclerose en sommige cvapatiënten.

Literatuur

 1. McGlashan, J.A., & Howard, D.M. (2001). Theoretical and practical considerations in the occupational use of voice amplification devices. In P.H. Dejonckere (ed.) Occupational voice: Care and cure. Den Haag: Kugler Publications.Google Scholar
 2. Sapienza, C.M., Crandel, C.C., & Curtis, B. (1999). Effects of sound-field frequency modulation amplification on reducing teachers’ sound pressure level in the classroom. Journal of Voice, 13, 375-381Google Scholar
 3. Vilkman, E. (2000). Voice problems at work: A challenge for occupational safety and health arrangement. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 52, 120-125.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations