Advertisement

Elektrolarynx

augustus 2002
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Een elektrolarynx kan uitkomst bieden, als het de gelaryngectomeerde niet lukt door middel van de ventielstemprothese, of via de oesofagus-injectiespraak tot verstaanbare spraak te komen. Sinds de eerste totale larynxextirpatie in 1873 door Billroth te Wenen, is men op zoek geweest naar mogelijkheden om de stembandloze patiënt een alternatieve geluidsbron te bieden, om toch tot een acceptabele vorm van verbale communicatie te komen.

Literatuur

 1. Lebrun Y. (1973). The artificial larynx. In Neurolinguistics, vol. 1. Amsterdam: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 2. Geel R.C. van (1983). Pitch inflection in electrolaryngeal speech. Proefschrift, Universiteit Utrecht.Google Scholar
 3. Salmon J.S., & Goldstein L.P. (1978). The artificial larynx handbook. New York: Grune and Stratton.Google Scholar
 4. Hong-Shik Choi, e.a. (2002). Functional characteristics of a new electrolarynx ‘Evada’, having a force sensing resistor sensor. Journal of Voice, vol. 15, 4, 592-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations