Advertisement

Spraakrevalidatie na totale laryngectomie door middel van stemprothesen

augustus 2002
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Een totale laryngectomie is een operatie waarbij het volledige strottenhoofd (inclusief het hyoïd en de eerste twee trachearingen) wordt verwijderd. Hierdoor ontstaat er een defect in de voorzijde van de pharynx. Om de voedselweg weer te herstellen, worden de slijmvliesranden van het pharynxdefect in twee lagen aan elkaar vastgehecht in de mediaanlijn, en daaroverheen worden meestal ook de pharynxspieren als derde laag aan elkaar gehecht.

Literatuur

 1. Ackerstaff, A.H. (1995). Physical and psychosocial consequences of total laryngectomy.Thesis Department of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, The Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital. Amsterdam: University of Amsterdam, 1-158.Google Scholar
 2. Ackerstaff, A.H. Hilgers, F.J.M., Aaronson, N.K. Schouwenburg, P.F., & Zandwijk, N. van (1990). Lichamelijke en psychosociale gevolgen van totale larynxextirpatie en het gebruik van een warmte- en vochtwisselaar. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 134, 2438-42.Google Scholar
 3. Ackerstaff, A.H., Hilgers, F.J.M., Aaronson, N.K., Balm, A.J.M., & Zandwijk, N. van (1993). Improvements in respiratory and psychosocial functioning following total laryngectomy by the use of a heat and moisture exchanger. Annals of Otology Rhinology and Laryngology, 102,878-83.Google Scholar
 4. Ackerstaff, A.H., Hilgers, F.J.M., Meeuwis, C.A., Velden, L.A. van der, Hoogen, F.J.A. van den, Marres, H.A.M., Vreeburg, G.C.M., & Manni, J.J. (1999). Multi-institutional assessment of the Provox®2 voice prothesis. Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 125,167-73.Google Scholar
 5. Annyas, A.A., Nijdam, H.F., Escajadillo, J.R., Mahieu, H.F., & Leever, H. (1984). Groningen prosthesis for voice rehabilitation after laryngectomy. Clinical Otolaryngology, 9, 51-4.Google Scholar
 6. As, C.J. van (2001). Tracheoesophageal speech. A multidimensional assessment of voice quality.Thesis Faculty of Arts University of Amsterdam and Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, The Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, University of Amsterdam, 1-224.Google Scholar
 7. As, C.J. van, Coul, B.M.R. op de, Hoogen, F.J.A. van den, Koopmans-van Beinum, F.J., & Hilgers, F.J.M. (2001). Quantitative videofluroscopy: a new evaluation tool for tracheoesophageal voice production. Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 127,161-9.Google Scholar
 8. Burger, H. (1918). Leerboek der ziekten van ooren, neus, mond, keel en slokdarm. Amsterdam: De erven F. Bohn, Haarlem.Google Scholar
 9. Busscher, H.J., Bruinsma, G., Weissenbruch, R. van, Leunisse, C., Mei, H.C. van der, Dijk, F., & Albers, F.W.J. (1998). The effect of buttermilk consumption on biofilm formation on silicone rubber voice prostheses in an artificial throat. European Archives of Otorhinolaryngology, 255,410-3.Google Scholar
 10. Busscher, H.J., Free, R.H., Weissenbruch, R. van, Albers, F.W.M., & Mei, H.C. van der (2000). Preliminary observations on influence of diary products on biofilm removal from silicon rubber voice prostheses in vitro. Journal of Diary Sciences, 83, 641-7.Google Scholar
 11. Coul, B.M.R. op de, Hilgers, F.J.M., Balm, A.J.M., Tan, I.B., Hoogen, F.J.A. van den, & Tinteren, H. van (2000). A decade of postlaryngectomy vocal rehabilitation in 318 patients: a single institution's experience with consistent application of indwelling voice prostheses (Provox). Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 126,1320-8.Google Scholar
 12. Damsté, P.H. (1958). Oesophageal speech after laryngectomy (slokdarmspraak). Thesis Department of Otorhinolaryngology. Groningen, University of Groningen, 1-84.Google Scholar
 13. Everaert, E.P.J.M. (1997). Biofilm formation on surface modified silicone rubber voice prostheses. Thesis Department of Biomedical Engineering. Groningen: University of Groningen, 1-142.Google Scholar
 14. Gussenbauer, C. (1874). Ueber die erste durch Th. Billroth am Menschen ausgefuehrte Kehlkopf-Extirpation und die Anwendung eines kuenstlichen Kehlkopfes. Archives Klinikum Chirurgikum, 17,343-56.Google Scholar
 15. Hilgers, F.J.M., & Schouwenburg, P.F. (1990). A new low-resistance, self-retaining prosthesis (Provox®) for voice rehabilitation after total laryngectomy. Laryngoscope, 100, 11, 1202-7.Google Scholar
 16. Hilgers, F.J.M., & Balm, A.M.M. (1993). Long-term results of vocal rehabilitation after total laryngectomy with the low-resistance, indwelling Provox® voice prosthesis system. Clinical Otolaryngology, 18, 517-23.Google Scholar
 17. Hilgers, F.J.M., & Ackerstaff, A.H. (2000). Comprehensive rehabilitation after total laryngectomy is more than voice alone. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 52, 65-73.Google Scholar
 18. Hilgers, F.J.M., Cornelissen, M.W., & Balm, A.J.M. (1993). Aerodynamic characteristics of the low-reisistance, indwelling Provox( voice prosthesis. European Archives of Otorhinolaryngology, 250,375-8.Google Scholar
 19. Hilgers, F.J.M., Aaronson, N.K., Ackerstaff, A.H., Schouwenburg, P.F., & Zandwijk, N. van (1991). The influence of a heat and moisture exchanger (hme) on the respiratory symptoms after total laryngectomy. Clinical Otolaryngology, 16,152-6.Google Scholar
 20. Hilgers, F.J.M., Ackerstaff, A.H., Balm, A.J.M., & Gregor, R.T. (1996). A new heat and moisture exchanger with speech valve (Provox® Stomafilter). Clinical Otolaryngology, 21,414-8.Google Scholar
 21. Hilgers, F.J.M., Hoorweg, J.J., Kroon, B.B.R., Schaeffer, B., Boer, J.B. de, & Balm, A.J.M. (1995). Prosthetic voice rehabilitation with the Provox system after extensive pharyngeal resection and reconstruction. 6th International Congress on Surgical and Prosthetic Voice Restoration after Total Laryngectomy. J. Algaba. San Sebastian. Excerpta Medica International Congress Series, 1112,111-20.Google Scholar
 22. Hilgers, F.J.M., Ackerstaff, A.H., Balm, A.J.M., Tan, I.B., Aaronson, N.K., & Persson, J.-O. (1997). Development and clinical evaluation of a second-generation voice prosthesis (Provox®2), designed for anterograde and retrograde insertion. Acta Otolaryngologica (Stockholm), 117,889-96.Google Scholar
 23. Hoogen, F.J.A. van den, Berg, R.J.H. van den, Oudes, M.J., & Manni, J.J. (1998). A prospective study of speech and voice rehabilitation after total laryngectomy with the low-resistance Grongen, Nijdam and Provox voice prostheses. Clinical Otolaryngology, 23,425-31.Google Scholar
 24. Jacobsen, B.H., Johnson, A. Grywalski, C., Silbergleit, A. Benninger, M.S., Newman, C.W. (1997). The Voice Handicap Index (vhi): Development and validation. American Journal of Speech-Language Pathology, 6, 66-70.Google Scholar
 25. Knegt, P., Jong, P.C. de, & Hop, W. (1999). Laryngectomie en spraakherstel. De Tweede Stem (tweemaandelijkse uitgave van de Nederlandse Stichting voor Gelaryngectomeerden) 151, 6-9.Google Scholar
 26. Mahieu, H. (1988). Voice and speech rehabilitation following laryngectomy.Thesis Department of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery. Groningen: University of Groningen, 1-78.Google Scholar
 27. Mahieu, H.F., Saene, H.K.F. van, Rosingh, H.J., & Schutte, H.K. (1986). Candida vegetations on silicone voice prostheses. Archives of Otolryngology Head and Neck Surgery, 112,321-5.Google Scholar
 28. Mahieu, H.F., Saene, J.J.M. van, Besten, J. den, & Saene, H.K.F. van (1986). Oropharynx decontamination preventing Candida vegetations on voice prostheses. Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 112,1090-2.Google Scholar
 29. Manni, J.J., & Broek, P. v.d. (1990). Surgical and prosthesis related complications using the Groningen button voice prosthesis. Clinical Otolaryngology, 15,515-23.Google Scholar
 30. Nijdam, H.F., Annyas, A.A., Schutte, H.K., & Leever, H. (1982). A new prosthesis for voice rehabilitation after laryngectomy. Archives of Otorhinolaryngology, 237,27-33.Google Scholar
 31. Remacle, M., Hamoir, M., & Marbaix, E. (1990). Gax(-Collagen injection to correct aspiration problems after subtotal laryngectomy. Laryngoscope, 100,663-9.Google Scholar
 32. Singer, M.I., & Blom, E.D. (1980). An endoscopic technique for restoration of voice after laryngectomy. Annals of Otology Rhinology and Laryngology, 89,529-33.Google Scholar
 33. Weissenbruch, R. van, Bouckaert, S., Remon, J.-P., Nelis, H.J. Aerts, R., & Albers, F.W.J. (1997). Chemoprophylaxis of fungal deterioration of the Provox silicone tracheoesophageal prosthesis in postlaryngectomy patients. Annals of Otology Rhinology Laryngology, 106,329-37.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations