Advertisement

De behandeling van problemen bij zangers

juni 2001
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

In de keel–, neus– en oorheelkundige praktijk vormen zangers een bijzondere groep patiënten (Werkgroep Foniatrie, 1994). Bijzonder, omdat ze vaak problemen presenteren die zo sterk met hun eigen vak zijn verweven dat ze niet direct voor eenieder duidelijk zijn. Bovendien vragen het aanhoren van hun anamnese en de discussie over het verdere beleid nogal wat tijd en aandacht.

Literatuur

 1. Bejjani, F.J. (1993). Current research in arts medicine. A Compendium of the MedArt International 1992 World Congres on Arts and Medicine. Part XII: Vocal arts medicine. Chicago: Review Press.Google Scholar
 2. Blum, J. (1995). Medizinische Probleme bei Musikern. Georg Thieme Verlag.Google Scholar
 3. Deinse, J.B. van (1994). De stem in beeld. Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 4. Evans, A. (1994). Musical confidence. How to maximize your performance potential. Thorsons/Harper–Collinspublishers.Google Scholar
 5. Reinders, A. (1993). Atlas van de zangkunst. Baarn: Bosch en Keuning.Google Scholar
 6. Sandblom, Ph. (1982). Creativity and disease. How illness affects literature, art and music. Philadelphia: George F.Stickley Company.Google Scholar
 7. Sataloff, R.T. (1991). Professional voice. The science and art of clinical care. NewYork: Raven Press.Google Scholar
 8. Sundberg, J. (1987). The science of the singing voice. Illinois: Northern Illinois University Press.Google Scholar
 9. Vinne, K. van der (1984). In koor: Natuurlijk zingen! Amsterdam: Broekmans en van Poppel.Google Scholar
 10. Werkgroep Foniatrie (1994). Aspecten van stemstoornissen. Uitgave Nederlandse Vereniging voor kno–Heelkunde en Heelkunde van het Hoofd–Halsgebied.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations