Advertisement

Gedragstherapeutische aspecten bij stemstoornissen

september 2007
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Voor sommige patiënten met een stemstoornis kan (cognitieve) gedragstherapie onderdeel uitmaken of zelfs hoofdbestanddeel zijn van de behandeling. Welk deel van de stempatiënten dit precies betreft, is moeilijk aan te geven. Bij aandoeningen van primair organische aard kan soms psychologische begeleiding geïndiceerd zijn ten aanzien van het copinggedrag van de patiënt of ten aanzien van probleemgedrag als gevolg van de aandoening (Dejonckere, 2001).

Literatuur

 1. Aronson, A.E. (1990). Clinical Voice Disorders. Stuttgart/New York: George Thieme Verlag.Google Scholar
 2. Baker, J. (2003). Psychogenic voice disorders and traumatic stress experience: a discussion paper with two cases. Journal of Voice, 17 (3), 308-318.Google Scholar
 3. Bögels, S.M., & Oppen, P. van (1999). Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 4. Butcher, P. (1995). Psychological processes in psychogenic voice disorders. European Journal of Disorders of Communication, 30, 467-474.Google Scholar
 5. Damsté, P.H. (1999). Stem en persoonlijkheid. In H.F.M. Peters e.a. (red.). Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie (A3.3.2). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 6. Dejonckere, P.H.O. (2001). Behandelelementen in de functionele therapie van stem-, spraak-, taal- en slikstoornissen. In H.F.M. Peters e.a. (red.). Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie (A10.2). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Drost, H.A. (1992). Psychogene stemstoornissen. Dissertatie Universiteit Leiden.Google Scholar
 8. Gerritsma, E.J. (2000). Psychogene stemstoornissen. In H.F.M. Peters e.a. (red.). Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie (B1.1.2.7). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 9. House, A.O., & Andrews, H.B. (1988). Life events and difficulties preceding the onset of functional dysphonia. Journal of Psychosomatic Research, 32, 311-319.Google Scholar
 10. Jong, F.I.C.R.S. de, Cornelis, B.E., Wuyts, F.L., Kooijman, P.G.C., Schutte, H.K., Oudes, M.J., & Graamans, K. (2003). A psychological cascade model for persisting voice problems in teachers. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 55, 91-101.Google Scholar
 11. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (2006) (nvp). Wat is (cognitieve) gedragstherapie? www.psychotherapie.nl.
 12. Nijenhuis, E., Spinhoven, P., Dyck, R. van, Hart, O. van der, & Vanderlinden, J. (1998). Somatoforme dissociatie: bijna vergeten, maar meetbaar aanwezig. Directieve therapie, 18, 104-133.Google Scholar
 13. Ridder, D. de, & Heck, G.L. (1999). Handleiding ciss (Coping Inventory for Stressful Situations) (Nederlandse versie). Lisse: Swets Test Publishers/Harcourt Test Publishers.Google Scholar
 14. Roy, N., & Bless, D.M. (2000). Toward a theory of the dispositional bases of functional dysphonia and vocal nodules: exploring the role of personality and emotional adjustment. In R.D. Kent & M.J. Ball (eds). Voice Quality Measurement. San Diego: Singular Publishing Group, 461-480.Google Scholar
 15. Sande, P. van de (1985). Psychogene afonie: werkzame mechanismen. Symposiumsyllabus ‘Stemhebbend-stemloos’. Hoensbroek: Logopedisch Centrum Hoensbroeck, 10-17.Google Scholar
 16. Schreurs, P.J.G., Willige, G. van de, Brosschot, J.F., Tellegen, B., & Graus, G.M.H. (1993). Herziene handleiding UCL: Utrechtse Coping Lijst. Lisse: Swets Test Publishers/Harcourt Test Publishers.Google Scholar
 17. Seifert, E., & Kollbrunner, J. (2005). Stress and distress in non-organic voice disorders. Swiss Medical Weekly, 135, 387-397.Google Scholar
 18. Visser, S., & Bouman, T.K. (1994). Tobben met hypochondere en somatiserende patiënten. Directieve Therapie, 14, 347-365.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations