Advertisement

Overige proeven

april 2004
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers
Chapter

Samenvatting

Het logopedisch diagnostisch stemonderzoek bevat behalve beschrijvende, akoestische en palpatoire aspecten, ook een aantal ‘proeven’ waarbij getracht wordt inzicht te krijgen in de mogelijke usogene (functionele) en/of organogene componenten van de stemstoornis en in de mogelijkheden van de stem (Wilson, 1987; Stes, 1994; Wendler, 1987).

Literatuur

 1. Eckel, F., Boone, D. (1981). The s/z ratio as an indicator of laryngeal pathology. Journal of Speech and Hearing Disorders, 46, 147-149.Google Scholar
 2. Fendler, M., Shearer, W. (1988). Reliability of the s/z ratio in normal children's voices.Google Scholar
 3. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 19, 2-4.Google Scholar
 4. Kooijman, P.G.C. (1996). Logopedisch Perceptueel Stemonderzoek. Logopedie en Foniatrie, 67, 3, 62-69.Google Scholar
 5. Pahn, J., Pahn, E. (2000). De Nasaleermethode. Lisse: Swets & Zeitlinger b.v.Google Scholar
 6. Schultz-Coulon H.J., Fues, C.P. (1976). Der Lombard-Reflex als Stimmfunktionsprüfung.Google Scholar
 7. hno, 24 (6): 200-204.Google Scholar
 8. Schutte, H.K. (1986). Belastbaarheid van de stem en het fonetogram. Logopedie en Foniatrie, 58, 140-143.Google Scholar
 9. Stes, R. (1994). Stemstoornissen. Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 10. Wendler, J., Seidner, W. (1987). Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig: veb George Thieme.Google Scholar
 11. Wilson, K. (1987). Voice Problems of Children. Baltimore: Williams and Wilkins.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations