Advertisement

Mutatiestoornis

augustus 2005
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Leeftijd en geslacht bepalen in belangrijke mate de menselijke stem. De belangrijkste verandering voltrekt zich wellicht bij de man tijdens de puberteit, wanneer de stem zich als een secundair geslachtskenmerk ontwikkelt.

Literatuur

 1. Andrews, L.M. (1995). Manual of Voice Treatment. Pediatrics Thorugh Geriatrics . San Diego: Singular Publishing Group.Google Scholar
 2. Atkinson, M., & McHanwell, S. (2002). Basic medical science for speech & language therapy students . Gateshead: Athenaeum Press.Google Scholar
 3. Brodnitz, F.S. (1971). Vocal Rehabilitation . Rochester, MN: American Academy of Ophtalmology and Otolaryngology.Google Scholar
 4. Colton, R., & Casper, J. (1996). Understanding voice problems. A physiological perspective for diagnosis and treatment. Baltimore: Williams & Wilkins.Google Scholar
 5. Dejonckere, P.H. (1999). Voice problems in children: pathogenesis and diagnosis. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology , 49 , suppl. 1, S311-S314.Google Scholar
 6. Fawcus, R. (2000). Mutational Disorders of Voice. In M. Freeman & M. Fawcus (eds). Voice disorders and their management . Londen: Whurr.Google Scholar
 7. Fuchs, M. (2004). De kinderzangstem. In: Vox 2004. Kliniek en nieuwe ontwikkelingen . Stemcursus St. Radboud Nijmegen, isbn 90-808846-1-8.Google Scholar
 8. Hacki, T., & Heitmüller, S. (1999). Development of the child’s voice: premutation, mutation. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology , 49 , suppl. 1, S141-S144.Google Scholar
 9. Mathieson, L. (2001). The Voice and its Disorders . Londen: Whurr.Google Scholar
 10. Mueller, P.B. (1997). The aging voice. Seminars in Speech and Language, 18 : 159-69.Google Scholar
 11. Negus, V.E. (1949). The comparative anatomy and physiology of the larynx . Londen: Heineman Medical.Google Scholar
 12. Titze, I.R. (1994). Principles of voice production . Englewood Cliffs: Prentice Hall.Google Scholar
 13. Velde, K. van de (1995). De leeftijdsnormen van stemmutatie bij jongens (niet gepubl.). Scriptie o.l.v. P. Corthals en M. De Bodt, Hogeschool Gent, Departement Gezondheidszorg, afdeling logopedie en audiologie.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations