Advertisement

Afasietherapie en computers

december 2002
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Rond 1980 deed de computer zijn intrede in de praktijk van de afasierevalidatie. Uit die tijd dateren de eerste computerprogramma's voor afasiepatiënten. De toepassingsmogelijkheden ten behoeve van de diagnostiek, de therapie, de administratie en de statistische verwerking wekten grote verwachtingen, hoewel veel deskundigen ook waarschuwende geluiden lieten horen.

Literatuur

 1. Afasieteam-Kennemerland (1989). Jubileumboek over Afasie. Wijk aan Zee: Stichting Afasieteam Kennemerland.Google Scholar
 2. Aftonomos, L.B., Appelbaum, J.S., & Steele, R.D. (1999). Improving Outcomes for Persons With Aphasia in Advanced Community-Based Treatment Programs. Stroke, 30, 1370-1379.Google Scholar
 3. Aftonomos, L.B., Steele, R.D., & Wertz, R.T. (1997). Promoting recovery in chronic aphasia with an interactive technology. Archives of Physical Medicine, 78,841-846.Google Scholar
 4. Bökkerink, R., & Dam, E. van (1992). Logopedie en informatica. Logopedie en Foniatrie, 64,132- 137.Google Scholar
 5. Colby, K.M., Christinaz, D., Parkinson, R.C., e.a. (1982). A word-finding computer program with a dynamic lexical-semantic memory for patients with anomia using an intelligent speech prosthesis. Brain and Language, 14, 272-281.Google Scholar
 6. Doesborgh, S., Sandt-Koenderman, W.M.E. van de, Visch-Brink, E.G., e.a. (in voorbereiding). Multicue.Google Scholar
 7. Duffy, J.R., Werven, G.W., & Aronson, A.E. (1997). Telemedicine and the diagnosis of speech and language disorders. Mayo Clinic Proceedings, 72, 1116-1122.Google Scholar
 8. Dye, R., Alm, N., Arnott, J.L., e.a. (1998). A script-based aacsystem for transactional interaction, 4. Natural Language Engineering, 4, 1, 57-71.Google Scholar
 9. Goodglass, H., & Kaplan, E. (1983). The assessment of aphasia and related disorders. Philadelphia: Lea and Febiger.Google Scholar
 10. Graetz, P., Bleser, R. de, & Willmes, C. (1992). De Akense Afasie Test. Nederlandse versie.Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 11. Hux, K.D., Manasse, N., Weiss, A., e.a. (2001). Augmentative and Alternative Communication for Persons with Aphasia. In R. Chapey (ed.). Language Intervention Strategies in Aphasiaand Related Neurogenic Communication Disorders. 4th ed. Baltimore/Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 675-687.Google Scholar
 12. Jonge, I.C.D.Y.M. de, Sandt-Koenderman, W.M.E. van de, & Harskamp, F. van (1996). Afasiediagnostiek met de Akense Afasietest; de bruikbaarheid van allocvoor de klinische praktijk. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 5, 2, 89-104.Google Scholar
 13. Katz, R.C. (2001). Computer Applications in Aphasia Treatment. In R. Chapey (ed.). LanguageIntervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders. 4th ed. Baltimore/Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 718-741.Google Scholar
 14. Katz, R.C., & Wertz, R.T. (1997). The efficacy of computer-provided reading treatment for chronic aphasic adults. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 40, 3, 493-507.Google Scholar
 15. Köbben, A., & Graaf, I. de (2000). Kompro2000, AVN. Köbben-van Vessem, A.H., & Nibbering, B. (1991). Compro. Logopedie en Foniatrie, 64, 154- 156.Google Scholar
 16. Kraat, A.W. (1990). Augmentative and alternative communication: does it have a future in aphasia rehabilitation? Aphasiology, 4, 321-338.Google Scholar
 17. Lembrechts, D. (1992). De personal computer in de afasietherapie. Logopedie en Foniatrie, 64, 157-160.Google Scholar
 18. Lomas, J., Pickard, L., Bester, S., e.a. (1989). The communicative effectiveness index: Developments and psychometric evaluation of a functional measure for adult aphasia. Journal of Speech and Hearing Disorders, 54, 113-124.Google Scholar
 19. Mourik, M. van, & Sandt-Koenderman, W.M.E. van de (1992). Multicue. Aphasiology, 6, 2, 179-183.Google Scholar
 20. Mourik, M. van, Verschaeve, M., Boon, P., e.a. (1992). Cognition in global aphasia: Indicators for therapy. Aphasiology, 5, 491-499.Google Scholar
 21. Prins, R.S., & Bastiaanse, R. (1997). Afasie: symptomatologie en wetenschappelijke inzichten. Stem-Spraak-Taalpathologie. b9.1.1. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 22. Pyfers, L. (2000). Computerprogramma's en afasie-revalidatie. rubriek Afasiologie, referatenblad voor logopedisten. Uitgave Stichting Afasie Nederland.Google Scholar
 23. Robertson, I. (1990). Does computerized cognitive rehabilitation work? A review. Aphasiology, 4, 4, 381-405.Google Scholar
 24. Sandt-Koenderman, W.M.E. van de (1993). Multicue, een computerprogramma voor de behandeling van woordvindingsproblemen bij afasiepatiënten. Psychologie & Computers, 10, 2, 62-65.Google Scholar
 25. Sandt-Koenderman, W.M.E. van de (in druk). High-tech aacand Aphasia: widening our horizons? Aphasiology.Google Scholar
 26. Sandt-Koenderman, W.M.E. van de, Hardy, P., & Wiegers, J.J. (submitted). A computerised communication aid for aphasics: do patients benefit?Google Scholar
 27. Sandt-Koenderman, W.M.E. van de, & Pyfers, L. (1992). De computer: het wondermiddel voor de afasietherapie? Logopedie en foniatrie, 64, 5, 149-153.Google Scholar
 28. Sandt-Koenderman, W.M.E. van de, & Visch-Brink, E.G. (1993). Experiences with Multicue. In F.J. Stachowiak, G. Deloch, R. Kaschel, H. Kremin, P. North, L. Pizzamiglio, I. Robertson, & B. Wilson. Developments in the assessment and rehabilitation of brain-damaged patients. Tubingen: Gunter Narr Verlag, pp. 347-351.Google Scholar
 29. Sandt-Koenderman, W.M.E. van de, & Visch-Brink, E.G. (2001). Multidisciplinaire aspecten van afasiediagnostiek. Stem-Spraak-Taalpathologie. b9.2.1. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 30. Sevat, R.G. & Heesbeen, I.M.E. (2001). BIPAC: Behoeften-Inventarisatie en Probleem-Analyse van Communicatieve activiteiten. Amersfoort: Trainingscentrum voor mensen met afasie, Birkhoven.Google Scholar
 31. Shelton, J.R., Weinrich, M., McCall, D., e.a. (1996). Differentiating globally aphasic patients: data from in-depth language assessments and production training using cvic. Aphasiology, 10, 4, 319-342.Google Scholar
 32. Singh, S. (2000). Designing intelligent interfaces for users with memory and language limitations. Aphasiology, 14, 2, 157-177.Google Scholar
 33. Stachowiak, F.J. (1993). Computer-Assisted Aphasia Therapy: an Introduction to the topic. In F.J. Stachowiak, R. De Bleser, G. Deloche e.a. Developments in the assessment and rehabilitation of brain-damaged patients. Tubingen: Gunter Narr Verlag, pp. 279-295.Google Scholar
 34. Steele, R.D., Weinrich, M., Wertz, R.T., e.a. (1989). Computer based visual communication as an alternative communication system and therapeutic tool. Neuropsychologia, 27, 409- 426.Google Scholar
 35. Verschaeve, M.A.W. (1998). Het Gespreksboek als ondersteunend communicatiemiddel. Logopedie en Foniatrie, 11, 81-85.Google Scholar
 36. Verschaeve, M.A.H., & Wielaert, S.M. (1994). Ondersteunde Communicatie bij Afasie. Logopedie en Foniatrie, 5, 151-153.Google Scholar
 37. Visch-Brink, E. G., Harskamp, F. van, Amerongen, N.M. van, e.a. (1993). A Multidisciplinary Approach to Aphasia Therapy. In A.L. Holland & M.M. Forbes. Aphasia Treatment, world perspectives.San Diego, ca: Singular Publishing Group.Google Scholar
 38. Vriend, H. (1986). stap: Systeem voor Training van Afasiepatienten. Delft: Kompagne.Google Scholar
 39. Vries, L.A. de (1984). Computergestuurd oefenprogramma voor de behandeling van afasie. Logopedie en Foniatrie, 56, 9-10.Google Scholar
 40. Vries, L.A. de (1987). Computergestuurde oefenprogramma's in de afasietherapie. Tijdschriftvoor Gerontologie en Geriatrie, 18, 79.Google Scholar
 41. Wade, J., Petheram, B., & Cain, R. (2001). Voice recognition and aphasia: can computers understand aphasic speech? Disability and rehabilitation, 23, 14, 604-613.Google Scholar
 42. Weinrich, M. (1995). Training on an iconic communication system for severe aphasia can improve natural language production. Aphasiology, 9, 4, 343-364.Google Scholar
 43. who(2002). icfInternational classification of functioning, disability and handicap.Google Scholar
 44. Wiegers, J.J., & Sandt-Koenderman, W.M.E. van de (2002). “Ik heb afasie, ik kan niet praten. Ik gebruik nu een computer om mee te praten”. Logopedie en Foniatrie, 74, 6, 180-185.Google Scholar
 45. Worrall, L. (2000). A conceptual framework for a functional approach to acquired neurogenic disorders of communication and swallowing. In L. Worrall, & C. Frattali (eds.). Neurogenic communication disorders: A functional approach. New York: Thieme.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations