Advertisement

Medisch onderzoek

december 2004
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers
Chapter

Abstract

Zoals bij elke pathologie kan de voorgeschiedenis reeds een aantal aspecten verhelderen en een richting duiden naar diagnostiek en latere therapie. In het geval de patiënt in een goed bewuste toestand is, kan door middel van communicatie niet alleen bijkomende informatie gewonnen worden in de zin van een klassieke anamnese (wanneer en hoe alles is ontstaan; welke specifieke klachten er zijn e.d.) maar kan er ook een idee gevormd worden over de cognitie, alertheid en accuraatheid.

Literatuur

 1. Logemann, J.A. (2000). Slikstoornissen. Onderzoek en behandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 2. McHorney, C.A., Bricker, D.E., Robbins, J., Kramer, A.E., Rosenbeck J.C., & Chignell K. (2000). The swal-qol outcomes tool for oropharyngeal dysphagia in adults: II Item reduction and preliminary scaling. Dysphagia, 15, 122-33.Google Scholar
 3. McHorney, C.A., Robbins, J., Lomax, K., Rosenbeck, J.C., Chignell, K., Kramer, A.E., & Bricker, D.E. (2002). The swal-qol and swal-care outcomes tool for oropharyngeal Dysphagia in adults: III. Dysphagia, 17, 97-114.Google Scholar
 4. Miller, A.J. (1999). The Neuroscientific Principles of Swallowing and Dysphagia. San Diego, California: Singular Publishing Group.Google Scholar
 5. O'Neill, K., Purdy, M., Falk, J., & Gallo, L. (1999). The dysphagia outcome and severity scale. Dysphagia, 14, 139-45.Google Scholar
 6. Pouderoux e.a. (1996). Pharyngeal swallowing elicited by fluid infusion : role of volitutional and valecular containment. American Journal of Physiology, 270, G347-G354.Google Scholar
 7. Snow, G. (ed.) (2003). Leerboek kno-Heelkunde. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Perlman, A.L., & Schulze-Delrieu, K. (1997). Deglutition and its disorders. San Diego-London: Singular Publishing Group.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations