Advertisement

Stem pp 83-91 | Cite as

Belasting en belastbaarheid van de stem

maart 2000
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

In het bedrijfsleven en de sportwereld wordt ergometrisch onderzoek gebruikt om de lichamelijke geschiktheid voor een bepaalde taak te bepalen en de lichamelijke belasting te meten van een bepaalde arbeid. Spreken vinden wij echter zo'n normale zaak dat wij ons niet eens realiseren dat vele uren (luid) praten (of zingen) een fysieke prestatie is.

Literatuur

 1. Aronson, A.E. (1990). Clinical voice disorders. New York: G. Thieme Verlag.Google Scholar
 2. Benninger, M., Jacobson, B., & Johnson, A. (1993). Vocal arts medicine: the case and prevention of professional voice disorders. New York: G. Thieme Verlag.Google Scholar
 3. Buekers, R., & Koten, J.W. (1991). De verzekeringsgeneeskundige beoordeling van stemstoornissen. Tijdschrift voor Verzekeringsgeneeskunde, 29(3): 74–78.Google Scholar
 4. Buekers, R., Bierens, E., Kool, L, e.a. (1992). De stemaccumulator, een nieuw meetinstrument voor de stembelasting. Stem–, Spraak– en Taalpathologie, 1(2): 102–110.Google Scholar
 5. Buekers, R., Koten, J.W., & Houben, G. (1992). Arbeidsongeschikt door stemstoornis. Logopedie en Foniatrie, 64: 325–332.Google Scholar
 6. Buekers, R. (1993). Beroepskeuze en stembelastbaarheid. Logopedie, 6(3): 22–30.Google Scholar
 7. Buekers, R., Bierens, E., Kingma, H. & Marres, E. (1995). Vocal load as measured by the voice accumulator. Folia Phoniatrica Logopedica, 47: 252–261.Google Scholar
 8. Buekers, R. (1998). Are voice endurance tests able to assess vocal fatigue? Clinical Otolaryngology, 23: 533–538.Google Scholar
 9. Buekers, R. (1998). Voice performances in relation to demands and capacity. Dissertatie Universiteit Maastricht.Google Scholar
 10. Cooper, M. (1973). Modern techniques of vocal rehabilitation. Springfield: Ch.C. Thomas.Google Scholar
 11. Heylen, L. (1997) De klinische relevantie van het fonetogram. Dissertatie Universitaire Instelling Antwerpen.Google Scholar
 12. Holbrook, A. (1977). Instrumental analysis and control of vocal behavior. In: M. Cooper (ed.) Approaches to vocal rehabilitation. Springfield: Ch.C.Thomas.Google Scholar
 13. Janvier, R., Koekelkoren, E., & De Bodt, M. (1994). Stemproblemen bij leerkrachten. Een cijfermatige benadering. Logopedie, 8: 33–41.Google Scholar
 14. Koten, J.W. (1988). Arts en Arbeid 2.Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.Google Scholar
 15. Marres, E., & Buekers, R. (1987). Spreken, een lust of een last? Logopedie en Foniatrie, 59: 399–403.Google Scholar
 16. Novak, A., Dlouha, O., Capkova B., e.a. (1991). Vocal fatigue after theater performances in actors. Folia Phoniatica, 43: 74–78.Google Scholar
 17. Ohlsson, A.C. (1988). Voice and work environment; towards an ecology of vocal behaviour. PhD thesis University of Gothenburg.Google Scholar
 18. Pahn, J., Dettman, R., & Pahn, E. (1986). Technique for measuring the vocal penetrating capacity of the spoken voice. Acta Otolaryngology, 102: 146–151.Google Scholar
 19. Ryu, S., Komiyama, S., Kannae, S., & Watanobe, H. (1983). A newly devised speech accumulator. ORL, 45: 108–114.Google Scholar
 20. Sander, E.K., & Ripich, D.E. (1987). Vocal fatigue. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol., 92:114–145.Google Scholar
 21. Sataloff, RT. (1991). Professional voice. New York: Raven Press.Google Scholar
 22. Schutte, H.K. (1991). Preventie van stemstoornissen: uitgangspunten. In: H. Peters & W. Starkweather(eds.). Preventie en vroege interventie bij spraak–, taal– en hoorstoornissen. Amsterdam: Swetz & Zeitlinger BV. (pp. 245–263)Google Scholar
 23. Siegert, C. (1987). Empfehlung der Union der Europäischen Phoniater–Arbeitsgruppe für einen Standard–Belastungstest. Jena: UEP Congres.Google Scholar
 24. Seidner, W., Stürzebecher, E., & Wagner, H. (1981). Belastungsphonographie. Folia Phoniatica, 33: 100–104.Google Scholar
 25. Stone, R., & Sharf, D. (1973). Vocal change associated with the use of atypical pitch and intensity levels. Folia Phoniatica, 25: 91–103.Google Scholar
 26. Wendler, J., & Seidner, W. (1987). Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig: VEB Thieme.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations