Advertisement

De praktijk van de gezondheidszorg

 • Sjef de Vries
Chapter
 • 241 Downloads

Samenvatting

De thema’s die hieronder beschreven worden, zijn in de hoofdstukken 1 en 2 aan de orde geweest. Het is de bedoeling om aan de hand van de onderstaande opdrachten dieper op de verschillende thema’s in te gaan. Er kunnen verschillende werkwijzen toegepast worden:

Literatuur

 1. 1.
  Social and biological aspects of ethnicity. Red. Malcolm Chapman. OUP 1993.Google Scholar
 2. 2.
  Ethnicity & Nationalism. Thomas Hylland Eriksen. Pluto Press 1993.Google Scholar
 3. 3.
  Creating ethnicity; Frontiers of anthropology, volume 5. Eugeen Roosens. Sage Publications 1989.Google Scholar
 4. 4.
  Wij zigeuners. Jan Yoors. Karnak 1967.Google Scholar
 5. 5.
  Inside European identities. Red. Sharon Macdonald. Berg 1993.Google Scholar

Literatuur

 1. 6.
  Aakster, C.W. 1982. Alternatieve geneeswijzen. Maatschappelijke aanvaarding en verwerping. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 2. 7.
  Bel Ghazi, H. 1985. Mythen. Buitenlandse arbeiders tussen kulturele konfrontatie en overheidsfalen. Amsterdam: De Populier.Google Scholar
 3. 8.
  Bennani, A. 1989. Moderne en traditionele behandelwijzen in Marokko. In: R. van Dijk (red.), Marokkaanse migranten en de geestelijke gezondheidszorg. Verslag van de Studiedagen Marokkaanse Psychiatrie. Utrecht NCB, pp. 26-37.Google Scholar
 4. 9.
  Cavga, M.T. 1991. Religie en magie. In: C. Pannekeet (red.), RIAGG-hulpverlening aan Turken en Marokkanen. Meppel: Boom.Google Scholar
 5. 10.
  Crapanzano, V. 1973. The Hamadsha. A study in Moroccan ethiopsychiatry. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 6. 11.
  Dijk, R van. 1990. Alternatieve geneeswijzen. Praktische gids voor thuis. Zeist: VNZ.Google Scholar
 7. 12.
  Dijk, R. van (red.). 1989a. Marokkaanse migranten en de geestelijke gezondheidszorg. Verslag van de Studiedagen Marokkaanse Psychiatrie. Utrecht NCB.Google Scholar
 8. 13.
  Dijk, R. van. 1989b. Cultuur als excuus voor een falende hulpverlening. Medische Antropologie 1(2):131-43.Google Scholar
 9. 14.
  Dijk, R. van. 1990. Maghrebijnse psychopathologie in Frankrijk. Buitenlanders Bulletin, 15 juni 1990, pp. 21-3.Google Scholar
 10. 15.
  Eijk, van der R. & Massini, M. 1990. Van stethoscoop naar teunisbloem. De onstuitbare opkomst van de alternatieve geneeskunst. De Tijd, 11 mei 1990, pp. 52-9.Google Scholar
 11. 16.
  Eppink, A. 1990. Het masker van de pijn. Psychosomatische klachten bij allochtonen. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 12. 17.
  Glaser, B.G. & Strauss, A.L. 1976. De ontwikkeling van gefundeerde theorie. Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom.Google Scholar
 13. 18.
  Greenwood, B. 1981. Cold or spiris? Choice and ambiguity in Morocco’s pluralistic medical system. Social Science & Medicine 15B:219-35.Google Scholar
 14. 19.
  Hermans, Ph. 1986. Marokkaanse ethnopsychiatrie. In: Ph. van der Meer (red.), Psychische problemen bij migranten. Utrecht NCB, pp. 25-35.Google Scholar
 15. 20.
  Hoffer, C.B.M. 1986. Symbolisch interactionisme. Een analyse van filosofische, theoretische en methodologische uitgangspunten. Rijksuniversiteit Leiden. Doctoraal scriptie.Google Scholar
 16. 21.
  Hoffer, C.B.M. 1991a. Islamitische geneeswijzen in Nederland. Een eerste inventarisatie. Leiden: LIDESCO.Google Scholar
 17. 22.
  Hoffer, C.B.M. 1991b. De positie van islamitische genezers in Nederland. Onderzoeksvoorstel. Leiden: LIDESCO.Google Scholar
 18. 23.
  Hout, T. van den, Wester, F., Hüttner, H. en Maso, I. 1980. Fenomenologisch onderzoek naar de samenleving. De etnomethodologie, het symbolisch interactionisme en de fenomenologische sociologische methode. Nijmegen: Sociologisch Instituut, Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 19. 24.
  Kluft, M.M. 1992. De geest van de bron. Migranten zonder overheid en hulpverlening. Almelo: Uitgave RIAGG Almelo.Google Scholar
 20. 25.
  Lammers, T.A.P. 1991. Kitaba. Islamitische magie die gebruik maakt van de kracht van geschreven en gesproken tekst. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van het Islamitische Midden-Oosten. Doctoraal scriptie.Google Scholar
 21. 26.
  Maso, L. 1987. Kwalitatiefonderzoek. Meppel: Boom.Google Scholar
 22. 27.
  Meer, Ph. J. van der. 1977. Demonpossessie als psychische ziekte bij Marokkanen. Medisch Contact 32:503-5.Google Scholar
 23. 28.
  Nas, P.J.M. & Sande, M.L. van der. 1985. Stedelijke levensstijlen: een biografische benadering. De Sociologische Gids 23(2):152-62.Google Scholar
 24. 29.
  Oztürk, O.M. 1964. Folk treatment of mental illness in Turkey. In: A. Kiev (ed.), Magic, faith and healing. Studies in primitive psychiatry today. New York: The Free Press of Glencoe. Collier-MacMillan, Ltd., pp. 343-62.Google Scholar
 25. 30.
  Pierce, J.E. 1964. Life in a Turkish village. New York: Holt, Rinebart & Winston.Google Scholar
 26. 31.
  Sachs, L. 1987. Evil eye or bacteria: Turkish migrant women and Swedish health care. Research in the Sociology of Health Care 5: 249-301.Google Scholar
 27. 32.
  Shadid W.A.R. & Koningsveld, P.S. van. 1983. Minderheden, hulpverlening en gezondheidszorg. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 28. 33.
  Strijp, R. 1990. Witte vlekken op de landkaart. Recente publikaties over islam en moslims in Nederland. Migrantenstudies 6(4):19-37.Google Scholar
 29. 34.
  Wester, E. 1987. Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 30. 35.
  Wooding, C.J. 1984. Geesten genezen. Etnopsychiatrie als nieuwe richting binnen de Nederlandse antropologie. Groningen: Uitgeverij Konstapel.Google Scholar
 31. 36.
  Bron: Medische antropologie, 4(2), 1992.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations