Advertisement

Culturele antropologie en verpleegkunde

 • Sjef de Vries
Chapter
 • 205 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk staat de relatie tussen culturele antropologie en verpleegkunde centraal en zal de verhouding tussen deze twee disciplines vanuit een aantal facetten worden belicht. Allereerst worden niet alleen de gelijkenissen maar ook de verschillen op het gebied van object van studie, de doelstellingen en de methodiekvorming op een rij gezet. Het directe menselijke contact, de interpersoonlijke relaties en de wijze van verslaggeving komen hierbij aan de orde.

LITERATUUR BIJ HOOFDSTUK 2

 1. 1.
  Blecourt, W. de, ‘De mythe van de genezeres’, Medische antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 3, nummer 1, blz. 108-121, 1991.Google Scholar
 2. 2.
  Bruggen, H van der, De buitenlander: ons een zorg, Lochem, De Tijdstroom, 1980.Google Scholar
 3. 3.
  Bruyn, M. de, Drempels weg, ‘Hulpverlening en lichamelijk gehandicapten uit de culturele minderheden’, Medische antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 1, nummer 1, blz. 62-69, 1989.Google Scholar
 4. 4.
  Cohn-Bendit, D., Thuisland Babylon; de uitdaging van de multiculturele democratie, Antwerpen, Baarn, Hadewijch, 1995. Google Scholar
 5. 6.
  Deraeck, G., In-kleuren; perspectieven voor interculturele communicatie in Nederland, Apeldoorn, Garant, 1992.Google Scholar
 6. 7.
  Devisch, R., Dertlesmek, ‘‘‘Het delen van mekaars leed’’: een therapeutische zelfhulpgroep onder Turkse vrouwen’, Psychoanalyse 3 Tijdschrift van de Belgische School voor Psychoanalyse, Zomer, blz. 80-92.Google Scholar
 7. 8.
  Driessen, H., Heiligen, maraboets en volgelingen, lokale islam, geloof en ritueel in Noord-Afrika en Iran, Muiderberg, Couthinho, blz. 13-26.Google Scholar
 8. 9.
  Entzinger, H. en Stijnen, P., Etnische minderheden in Nederland, Meppel, Boom 1990.Google Scholar
 9. 10.
  Gelder, P. van en Wetering, I. van, ‘Zielskracht, wraakgeesten en zombies, Vertogen rond drugverslaving bij Creools-Surinaamse migranten in Amsterdam’, Medische antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 3, nummer 1, blz. 3-27, 1991.Google Scholar
 10. 11.
  Hoffer, C., ‘Islamitische volksgeneeswijzen in Nederland, Medische Antropologie’. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 4, nummer 2, blz. 162-178, 1992.Google Scholar
 11. 12.
  Jong, J. de en Wesenbeek, R., Vervreemd of vreemdeling. Naar een interculturele geestelijke gezondheidszorg in Nederland, Amsterdam, 1992.Google Scholar
 12. 13.
  Jong, J. de en Berg van den, M. (red.), Transculturele pyschiatrie en psychotherapie, Lisse, Swets & Zeitlinger publishers, 1996.Google Scholar
 13. 14.
  Kortmann, F., Problemen in transculturele communicatie; the self reporting questionnaire en de psychiatrie in Ethiopië, Assen, Van Gorcum, 1981.Google Scholar
 14. 15.
  Kortmann, F., Westerse normen in de geestelijke gezondheidszorg, Baarn, Ambo, 1993.Google Scholar
 15. 16.
  Kortmann, F., Reizigers en trekkers: artsen en psychiaters op weg. Inaugurale rede, Nijmegen, 1994.Google Scholar
 16. 17.
  Laan, K. ter, Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen, Van Goor & Zonen, Den Haag.Google Scholar
 17. 18.
  Lodewijckx, E., ‘Hulpverlening en geboorteregeling bij Turkse vrouwen in Vlaanderen’, Medische antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 4, nummer 2, blz. 199-209, 1992.Google Scholar
 18. 19.
  Lucassen, J. en Penninx, R., Nieuwkomers Nakomelingen Nederlanders. Immigranten in Nederland, 1550-1993, Amsterdam, Het Spinhuis, 1994.Google Scholar
 19. 20.
  Muus, P., De wereld in beweging. Internationale migratie, mensenrechten en ontwikkeling, Utrecht, Jan van Arkel, 1995. Google Scholar
 20. 21.
  Mijnals, E., Stageverslag stichting Sefri Jepi, Eindhoven, 1994.Google Scholar
 21. 22.
  Sefri Jepi, Ik ben moeder, tante en zus tegelijk, Eindhoven, 1993.Google Scholar
 22. 23.
  Soekroe Tanta Na Joe Sefri, Eindhoven, uitgave 2, 1993.Google Scholar
 23. 24.
  Pinxten, R. Culturen sterven langzaam: over interculturele communicatie, Antwerpen, Baarn, Hadewijch, 1994.Google Scholar
 24. 25.
  Putte, E. Vande en Verrept, H., ‘Rouw en opvang van Turkse ouders na perinatale sterfte’, Medische antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 4, nummer 2, blz. 215-224.Google Scholar
 25. 26.
  Ridder, R. de, ‘Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg, Een project in Vlaanderen’, Medische antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 4, nummer 2, blz. 179-183, 1992.Google Scholar
 26. 27.
  Ridder, R. de, ‘Vlaamse arts en Turkse patiënten’, Medische antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 1, nummer 1, blz. 82-87, 1989.Google Scholar
 27. 28.
  Stork, D., Drentse boerin en haar plaats in de samenleving, 1952.Google Scholar
 28. 29.
  Timmerman, C., ‘De attitude van Turkse vrouwen tegenover de westerse gezondheidszorg’, Medische antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, jaargang 4, nummer 2, blz. 155-161.Google Scholar
 29. 30.
  Verrept, H., ‘Marokkaanse migranten en hun geneesmiddelen’, Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur, jaargang 4, nummer 2, blz. 184-198, 1992.Google Scholar
 30. 31.
  Werkgroep Interculturele Verpleging. Intercultureel verplegen, Utrecht, De Tijdstroom, 1995.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations