Advertisement

Samenvatting

Leukoplakie is de vakterm voor een onbegrepen witte of wit-rode afwijking van het mondslijmvlies. Leukoplakie komt vooral voor bij mensen die veel roken.

Keywords

Controle 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Leukoplakie is de vakterm voor een onbegrepen witte of wit-rode afwijking van het mondslijmvlies. Leukoplakie komt vooral voor bij mensen die veel roken.

Leukoplakieën veroorzaken meestal geen klachten. Bekend is, dat leukoplakie een enkele keer een voorloper is van mondkanker.

Sommige leukoplakieën blijken na volledig stoppen met roken binnen enkele maanden grotendeels en soms geheel te verdwijnen. Leukoplakie van het tandvlees kan soms verdwijnen na gebruik van een minder harde tandenborstel. Een enkele maal kan ook vervanging van een grote amalgaamvulling tot verdwijnen van een leukoplakie leiden.

In sommige gevallen zal de specialist, meestal een MKA-arts of KNO-arts, behoefte hebben aan het door de patholoog laten onderzoeken van een stukje weefsel uit de leukoplakie en kunnen er redenen zijn om leukoplakie, mede afhankelijk van de omvang en de precieze plaats in de mond, in zijn geheel operatief te verwijderen. Bij de behandeling van leukoplakie wordt ook weleens gebruikgemaakt van laserstralen.

Omdat sommige leukoplakieën na behandeling weer terugkomen en de kans op het krijgen van mondkanker ook na volledige verwijdering van de leukoplakie niet geheel is weggenomen, wordt meestal tot jaarlijkse of halfjaarlijkse controle overgegaan.

Wat kunt u zelf doen?

Wanneer u rookt, is stoppen met roken bijzonder belangrijk. Weliswaar is niet zeker of leukoplakie daardoor altijd zal verdwijnen en ook niet of er uiteindelijk toch niet mondkanker kan optreden, maar niet zelden blijkt stoppen met roken tot verdwijnen van leukoplakie te leiden. Stoppen met roken betekent ook echt stoppen en niet alleen minderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations