Advertisement

Samenvatting

Iedereen draagt talrijke virussen bij zich. Virussen worden al in de kinderjaren van mens tot mens overgebracht. Een bekend virus, dat in en rond de mond tot infecties kan leiden, is het herpes simplex virus. Deze infectie gaat meestal met koorts gepaard. In de mond komen daarbij talrijke pijnlijke blaasjes en zweertjes voor.

Iedereen draagt talrijke virussen bij zich. Virussen worden al in de kinderjaren van mens tot mens overgebracht. Een bekend virus, dat in en rond de mond tot infecties kan leiden, is het herpes simplex virus. Deze infectie gaat meestal met koorts gepaard. In de mond komen daarbij talrijke pijnlijke blaasjes en zweertjes voor.

Herpes simplex infectie gaat bij gezonde mensen binnen 1-2 weken weer uit zichzelf over en hoeft niet met medicijnen te worden behandeld. Wanneer de infectie weer tot rust is gekomen, blijft het virus voor de rest van het leven in een soort “slaaptoestand” in de cellen aanwezig. Soms worden ze weer actief, bijvoorbeeld op de boven- of onderlip (“koortslip”). In zo’n periode hoeft men niet bang te zijn om andere mensen in de omgeving te besmetten, aangezien vrijwel iedereen afweerstoffen tegen het virus heeft opgebouwd. Een uitzondering hierop vormen pasgeborenen, die nog niet dergelijke afweerstoffen hebben opgebouwd en dan gemakkelijk door iemand met een koortslip kunnen worden besmet.

Wat kunt u zelf doen?

Wanneer de mond enige tijd te pijnlijk is om de tanden te poetsen, kan mondspoeling (chloorhexidine 0.12%) worden gebruikt. Bij herpes infecties bij kleine kinderen kan het eten en drinken erg pijnlijk zijn. Het is dan belangrijk, dat zij voldoende vocht binnen krijgen.

Er zijn geen mogelijkheden een herpes simplex van de mond te voorkomen. Dat geldt ook voor het eventueel opnieuw doormaken van de infectie, zoals bij een koortslip het geval is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations