Keywords

These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Op het gehemelte en ook aan de binnenkant van de onderkaak en soms ook aan de buitenkant van de bovenkaak kunnen op volwassen leeftijd botknobbels tot ontwikkeling komen. Soms gaat het om een enkele knobbel, maar soms ook om meerdere tegelijk.

Een botknobbel op het gehemelte wordt in vaktaal een torus palatinus genoemd. Bij voorkomen in de onderkaak wordt gesproken van een torus mandibularis.

De botknobbels ontstaan dermate langzaam, dat de mensen er niets van merken en ook geen klachten veroorzaken. Botknobbels stoppen vanzelf met hun groei. Een enkele maal komt het voor, dat iemand de botknobbel in zijn of haar mond ontdekt en er stellig van overtuigd is, dat deze plotseling is ontstaan. Dit leidt soms tot veel onrust bij de patiënt en een begrijpelijke, maar onnodige vraag naar een antibioticumkuur.

Botknobbels behoeven doorgaans geen nader onderzoek aan de hand van bijvoorbeeld röntgenfoto’s of het uitnemen van een weefselstukje. Operatieve verwijdering van botknobbels is alleen nodig, wanneer de knobbels de pasvorm van een gedeeltelijke of volledige gebitsprothese verstoren.

Wat kunt u zelf doen?

Er is niets wat u bij aanwezigheid van botknobbels zelf kunt doen om ze te laten verdwijnen. Gelukkig veroorzaken ze verder geen klachten en is er ook zelden een noodzaak om een botknobbel weg te laten halen.

figure 1