Advertisement

PV 49. Reuscellaesie, centraal

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Een reuscellaesie is een goedaardige afwijking, die voor een belangrijk deel bestaat uit cellen, waarin niet, zoals normaal, één kern aanwezig is, maar meerdere. De cel heeft daardoor een grotere afmeting en wordt meerkernige reuscel genoemd. Een enkele keer ontwikkelt een reuscellaesie zich buiten (perifeer) het kaakbot maar veel vaker is de laesie in (centraal) het kaakbot gelegen. Er is vrijwel nooit een aantoonbare oorzaak in het spel, behoudens de zeldzame situatie waarin de afwijking het gevolg is van een ziekte in een van de bijschildkliertjes. Dit kan met behulp van bloedonderzoek gemakkelijk worden bepaald. Een centrale reuscellaesie kan op alle leeftijden ontstaan en uit zich meestal als een verdikking van de kaak. Er zijn meestal geen andere klachten. Op de röntgenfoto wordt een niet kenmerkende zwarte verandering gezien. De diagnose kan alleen worden gesteld aan de hand van een uit de afwijking uitgenomen weefselstukje.

Een reuscellaesie is een goedaardige afwijking, die voor een belangrijk deel bestaat uit cellen, waarin niet, zoals normaal, één kern aanwezig is, maar meerdere. De cel heeft daardoor een grotere afmeting en wordt meerkernige reuscel genoemd. Een enkele keer ontwikkelt een reuscellaesie zich buiten (perifeer) het kaakbot maar veel vaker is de laesie in (centraal) het kaakbot gelegen. Er is vrijwel nooit een aantoonbare oorzaak in het spel, behoudens de zeldzame situatie waarin de afwijking het gevolg is van een ziekte in een van de bijschildkliertjes. Dit kan met behulp van bloedonderzoek gemakkelijk worden bepaald. Een centrale reuscellaesie kan op alle leeftijden ontstaan en uit zich meestal als een verdikking van de kaak. Er zijn meestal geen andere klachten. Op de röntgenfoto wordt een niet kenmerkende zwarte verandering gezien. De diagnose kan alleen worden gesteld aan de hand van een uit de afwijking uitgenomen weefselstukje.

De behandeling bestaat uit zorgvuldige verwijdering. Het is meestal mogelijk om eventuele aanwezige tanden en kiezen in het behandelde gebied te sparen. Wel kan het voorkomen, dat bij de operatie de bloedtoevoer naar een of meer tanden en kiezen beschadigd raakt en dat deze gebitselementen op een later moment van een wortelkanaalvulling moeten worden voorzien. Soms ontstaat op dezelfde plaats een nieuwe laesie (=recidief) en dient opnieuw behandeling plaats te vinden.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een centrale reuscellaesie kunt U zelf niets doen. Wel is het belangrijk nog enkele jaren te laten controleren of de afwijking niet is teruggekomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations